A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Tevékenység

I. Számviteli és adózási feladatok

 A számviteli törvény szerinti számviteli rend kialakítása.

 A számviteli munka folyamatos végzése, akár a megbízó telephelyén.
 A törvény által előírt analitikus (tárgyi eszköz, beruházás, vevő-szállító, stb), és főkönyvi nyilvántartások vezetése.
 Az adótörvények szerinti adózási rend betartása, áfa, szja, társasági adó és egyéb adók bevallási kötelezettségének teljesítése.
 A vállalkozások értesítése az aktuális fizetendő adókról, egyéb befizetési kötelezettségekről és esedékes adóelőlegekről.
 A vállalkozások részére havi rendszerességgel a főkönyvi kivonat, az eredménykimutatás és a mérleg elkészítése, átadása.
 Költséghelyes könyvelés esetén költséghelyre vonatkozó lekérdezések elkészítése.
 A vállalkozások képviselete adóhatóságok előtt.
 A vállalkozások önellenőrzéseinek elkészítése, önellenőrzési pótlék kiszámítása.
 A könyvelés könyvvizsgálatra való előkészítése. Biztosítjuk a könyvvizsgáló részére a folyamatos munkavégzés lehetőségét.
 Az év végi adóbevallások, adatközlések elkészítése.
 Az év végi könyvviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elkészítése.


II. Bérszámfejtés, társadalombiztosítási feladatok
 A bérszámfejtés és bérelszámolás elkészítése, a társadalombiztosítás által előírt járulékok és hozzájárulások megállapítása.
 Egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevők bérszámfejtése.
 A vállalkozások értesítése az aktuális fizetendő adókról, társadalombiztosítási járulékokról egyéb befizetési kötelezettségekről.
 Munkaviszonyos dolgozók változás-bejelentésének elkészítése, leadása.

 

 

III. Nem rendszeres, külön megállapodás alapján végzett megbízások

1.Adótanácsadás
 Cégalapítás előtti döntések optimalizálása.
 Fontos gazdasági lépések előtt döntési változatok elkészítése.
 Vitás ügyekben, az adóhatóság előtti képviselet.
 Adószakértői munka áfa, szja, társasági adó, KIVA, KATA területén.
 Cégátalakítás (egyesülés, beolvadás, szétválás) teljes körű intézése.
 KIVA, KATA szerinti adózásra való áttérés számítása.
 Osztalék optimalizálása.

2. Szabályzatok készítése, aktualizálása
 Számviteli politika
 Értékelési szabályzat
 Leltározási szabályzat
 Pénzkezelési szabályzat
 Bizonylati szabályzat
 Számlarend


3. Tőkebevonás
 Hitelkérelmek elkészítésében való közreműködés.
 Pályázatok elkészítésében való közreműködés.

4. Egyéb feladatok
 Egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevők bejelentése.
 A vállalkozás részére alkalmas könyvvizsgáló megkeresése.
 Számlázás.
 Statisztikák elkészítése, amennyiben a számviteli alapadatokból a szükséges adattartalom kinyerhető.
 Az iroda által alkalmazott szoftverekkel a megbízó igényeihez igazított lekérdezések, listák és riportok készítése.
 Az önadózásra kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának elkészítése.
 A megbízás időszakát megelőző évekre vonatkozó számviteli elszámolások, bevallások és önellenőrzések elkészítése.
 

Hírek

Év végi nyitva tartás
Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy könyvelőirodánk 2021. december 21. és 2022. január 2. között zárva tart. Az első munkanap: 2022. január 3. ÜGYELET: Kizárólag a biztosítottak be- és kijelentésének érdekében, 2021. december 21-31. között, munkanapok délelőtti óráiban ügyeletet tartunk. Az ügyeleti telefonszámról külön értesítést küldünk.

Gyermeket nevelők szja adó-visszatérítés
Amint már októberben kiadott Larix Gyorshírekben jeleztük a gyermeket nevelők adó-visszatérítésben részesülnek. Az ott rögzített szabályok nem változtak, de a rendelet értelmezése több esetben gondot okoz. Megjelent a VISSZADO nevezetű nyilatkozat, melyet azoknak érdemes beadniuk, akik családi pótlékra jogosult személy házastársai, élettársai, vagy várandóságra tekintettel jogosultak kedvezményre. Illetve azoknak is érdemes benyújtaniuk, akik a családi pótlék esetén megjelölt banki vagy lakcím adatoktól eltérő adatokat kívánnak megadni. A nyilatkozat a https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites vagy https://szjavissza.hu honlapon érhető el. Elektronikus kitöltés esetén a Nyilatkozat gombot kell leütni és ezután a rendszer átirányít a NAV ONYA felületére, ahol ügyfélkapus bejelentkezést követően az adó-visszatérítést kell választani és azt kitölteni. A kitöltés logikája megegyezik az éves szja-bevalláséval. Akinek nincs ügyfélkapuja, a NAV felületéről ki tudja nyomtatni a nyilatkozatot, melyet kitöltés után postán vagy személyesen jutathat el az adóhatósághoz.

Oltásra kötelezhető a munkavállaló?
A 2021. november 1-jével életbelépő 598/2021. számú Kormányrendelet alapján a munkáltató – munkahely és munkakör sajátosságaira tekintettel – védőoltás felvételét írhatja elő azon munkavállalója esetében, aki a rendelet hatálybalépése előtt az oltást nem vette fel, kivéve, ha a munkavállaló a rendelet alapján nem mentesül e kötelezettsége alól. Mentességet az kaphat, aki a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagy háziorvos által ilyen értelmű igazolással rendelkezik.

2022. évi adó- és tb-változások
A következőkben a jövő évre vonatkozó adóváltozásokat foglaljuk össze, megjegyezve azt, hogy több törvény nem került még elfogadásra, esetleg még változások következhetnek. Személyi jövedelemadó: • 25 év alatti fiatal adóalapot csökkentő kedvezményre jogosult azokra a hónapokra, melyekben a fiatal nem töltötte be a 25. életévét, illetve a betöltés hónapjára. • Új törvényi elemként jelenik meg az úgynevezett kriptoeszközökből keletkező jövedelem utáni adózás. Az ilyen ügyletekből származó jövedelem összege megegyezik az adóévben elért ügyeleti nyereséggel. • Az egyéni vállalkozó átalányadózásba akkor léphet, ha átalányadózás előtti évben a bevétele nem haladta meg és első évben várhatóan nem haladja meg az év első napján érvényes éves minimálbér 10-szeresét, kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén a minimálbér 50-szeresét. (2021-ben ez 20, illetve 100 millió, és 2022-ben 24, illetve 120 millió forintot jelent.) Katás egyéni vállalkozó is áttérhet az átalányadózásra. • Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására alkalmazott költséghányadok változtak. • Amennyiben a magánszemély kötelezett a szocho megfizetésére, akkor a jövedelmének a 89%-a után kell az szja-t megfizetnie. Kisvállalati adó (KIVA): • A KIVA adótétele 11%-ról 10%-ra csökken.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között