A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Átalányadós egyéni vállalkozó adózása 2023-tól
2022-12-03

Az átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adóalapjának és tb-járulék alapjának meghatározása során visszatér a régebben alkalmazott göngyölítéses módszer, mely szerint az adott időszakra összesített szja-köteles jövedelemből levonásra kerül az előző negyedévi összeg, majd ez lesz az aktív hónapok számával elosztva. Ha az adóalap kisebb, mint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum utáni adólap, akkor a minimálbér, vagy garantált bérminimum összege után kell adót és járulékot fizetni.

Iparűzési adó kisvállalkozóknaj 2023
2022-12-01

Az új szabályozás értelmében kedvezményben részesülhetnek a 25 millió forint árbevételt meg nem haladó vállalkozások, függetlenül attól, hogy milyen gazdálkodási formában működnek.

24 hónapos munkaidőkeret a turizmusban, vendéglátásban, fuvarozásban
2022-11-25

A 468/2022. számú Kormányrendelet a turizmussal, a vendéglátással és a fuvarozással összefüggő ágazatok esetében, a Munka törvénykönyvét felülírva 2022. november 21-től lehetővé teszi a 24 hónapos munkaidőkeret alkalmazását

Hibrid és elektromos járművek fogyasztási normája
2022-10-15

A 60/1992. Kormányrendelet módosítása alapján 2022. október 1-jétől szabályozásra került a hibrid és az elektromos járművek fogyasztási normája, mely igazolás nélkül, adómentesen elszámolható. A hibrid jármű esetén a motor hengerűrtartama szerinti norma 70%-a számolható el. A tisztán elektromos járművek esetén 3 liter 95-ös motorbenzin ára számolható el 100 kilométerenként.

Társasági adó megfieztése devizában
2022-08-16

A 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet értelmében a társasági adó alanya a társasági adót, adóelőleget euróban, vagy amerikai dollárban fizetheti. Hogy ne legyen olyan könnyű ennek a szabálynak az alkalmazása a devizás fizetéshez bejelentési kötelezettség is társul. A már működő adózó a jövő év első napjától, az egész adóév egészére alkalmazhatja ezt a szabályt, ha idén december 1-jéig bejelentéssel él az adóhatóság felé, amelyben a deviza típusát is megjelöli.

Átalányadózás szabályai
2022-08-15

Az átalányadózás olyan adózási mód, mely során a felmerülő költségek nyilvántartása nélkül elegendő a bevételekről nyilvántartást vezetni. Átalányadózás az adóév egészére választható és az egyéni vállalkozó minden tevékenységére kiterjed. A keletkező bevétel tevékenységek szerint rögzített költséghányadokkal csökkenthető. Általános esetben alkalmazott költséghányad 40%. E mellett bizonyos szolgáltatások esetén 80, kiskereskedelmi tevékenység esetén 90%-os költséghányad alkalmazható.

Élet a KATA után
2022-08-04

Mik a lehetséges utak: - Főállsású katás egyéni vállalkozó, ha megfelel az új törvényi előírásoknak, tovább is katás lesz. - Egyéni vállalkozó tovább működik és választhatja az átalányadózást. - Egyéni vállalkozás megszüntetése 2022. augusztus 31-vel. Ezzel együtt más vállalkozási formában tud tovább működni. - Katás bt. vagy tovább működik, mint társasági vagy kiva adóalany. - A katás bt. elindítja végelszámolását.

Búcsú a KATÁ-tól!
2022-07-14

Az Országgyűlés a 2/3-ad erejével elfogadta a KATA új szabályait, melyek 2022. szeptember 1-jétől léphetnek életbe. A törvény kihirdetése több napot vesz még igénybe és halovány remény van arra, hogy a köztársasági elnök visszaküldje újragondolásra. (Ez nem történt meg!!!) A mindenféle szakmai egyeztetést nélkülöző, észérveket figyelembe nem vevő törvény legfontosabb új előírásai a következők:

Egyszerűsített foglalkoztatás közteher emelése
2022-06-25

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak után a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a hónap első napján érvényes minimálbér százalékában került megállapításra, melyet először a 2022. júliusi foglalkoztatásoknál kell alkalmazni. Az alkalmi foglalkoztatottak esetén a havi minimálbér 1%-a napi közteher, azaz 2.000 forint.

Cégautóadó 2022.2. félévétől
2022-06-24

A 2022. év második félévére vonatkozóan emelkednek a cégautóadó havi tételei. Például a 91-120 kW-os kategóriabán különböző környezetvédelmei besorolás esetén havi 61.000 és 20.000 forint lehet az adótétel.

Villamos- és égázenergia mikrovállalkozásoknál
2022-06-21

A kedvezményezett, mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén 2022. augusztustól továbbra is a 31 forint/kWh áramár, illetve a 3-3,4 forint/MJ közötti gázár fog számlájukon megjelenni, de csak a rendeletben szabályozott éves fogyasztási korlátig, áram esetén 4606 kWh-ig, gáz esetén 1489 köbméterig. A szolgáltató felé a vállalkozásnak 2022. július 1-jéig akkor kell bejelentést tennie, ha eddig egyetemes szolgáltatásra volt jogosult, de 2022. augusztus 1-jétől jogosultsága elveszik.

Távmunkavégzés kötlségtérítése
2022-06-11

A munkáltató a munkavállaló távmunkavégzés során felmerült költségeit megtérítheti. A költségtérítésnek két lehetséges módja van: - tételes költségtérítés, - átalánydíjas térítés, mely havonta a munkavégzés arányában maximum a minimálbér 10%-ig adómentes.

Munkaszerződés módosítása szülési szabaságot követően
2022-05-12

A Munkatörvénykönyve ide vonatkozó szabályai alapján a munkáltató ezen távollét megszűnését követően ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni.

Kamari hozzájárulás új bankszámlára
2022-03-22

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára.

Háborús konfliktus hatása az éves beszámolóra
2022-03-18

Fel kell hívni minden vállalkozás vezetőjének a figyelmét, hogy ugyan a konfliktus gazdasági hatásai ez idő szerint pontosan még nem mérhetők fel, de kedvezőtlen jelei már érzékelhetőek és a recessziós hatások akár hosszabb ideig is elhúzódhatnak, melynek akár hatásuk lehet a 2021. éves éves beszámolóra is. A bizonytalanság a beszámolók összeállítóit körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves beszámolónak az adott vállalkozás valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot

Külön eljárási díjak bevezetése
2022-02-13

Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy könyvelőirodánk egyes szerződésben nem szereplő szolgáltatások esetében külön eljárási díjakat fog bevezetni. A különdíjakat honlapunkon tesszük közzé.

KATÁSOK Nyugdíja
2022-02-12

Az 50 ezer forintot fizető főállású kisadózó esetében már eddig is bekövetkezett az a kedvezőtlen eset, hogy a kisadózó személy egy év alatt nem tett szert teljes év szolgálati időre.

Egyszerűsített foglalkoztatás ONYA bejelentése
2022-02-07

A NAV jelentős fejlesztéseket végez az úgynevezett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) keretében. Az ONYA a NAV honlapjának nyitó felületén található, vagy a https://onya.nav.gov.hu címen indítható. A felület mobiltelefonon is működik.

25 év alattiak szja-kedvezménye és ebből fakadó feszültség
2022-02-02

A kedvezmény a 25. életévüket be nem töltött személyek vehetik igénybe, a 25. életéve betöltésének hónapjáig. A kedvezmény alapvetően az összevont adóalapba tartozó bérjövedelmekre és egyéni vállalkozói kivét összegére vonatkozik. Az adómentesség felső határa a tárgyévet megelőző év júliusi nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset összege, mely 2022-ben havonta 433.700,- Ft, évente 5.204.400,- Ft.

Gyermeket nevelők szja adó-visszatérítés
2021-12-16

Amint már októberben kiadott Larix Gyorshírekben jeleztük a gyermeket nevelők adó-visszatérítésben részesülnek. Az ott rögzített szabályok nem változtak, de a rendelet értelmezése több esetben gondot okoz. Megjelent a VISSZADO nevezetű nyilatkozat, melyet azoknak érdemes beadniuk, akik családi pótlékra jogosult személy házastársai, élettársai, vagy várandóságra tekintettel jogosultak kedvezményre. Illetve azoknak is érdemes benyújtaniuk, akik a családi pótlék esetén megjelölt banki vagy lakcím adatoktól eltérő adatokat kívánnak megadni. A nyilatkozat a https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites vagy https://szjavissza.hu honlapon érhető el. Elektronikus kitöltés esetén a Nyilatkozat gombot kell leütni és ezután a rendszer átirányít a NAV ONYA felületére, ahol ügyfélkapus bejelentkezést követően az adó-visszatérítést kell választani és azt kitölteni. A kitöltés logikája megegyezik az éves szja-bevalláséval. Akinek nincs ügyfélkapuja, a NAV felületéről ki tudja nyomtatni a nyilatkozatot, melyet kitöltés után postán vagy személyesen jutathat el az adóhatósághoz.

Oltásra kötelezhető a munkavállaló?
2021-12-16

A 2021. november 1-jével életbelépő 598/2021. számú Kormányrendelet alapján a munkáltató – munkahely és munkakör sajátosságaira tekintettel – védőoltás felvételét írhatja elő azon munkavállalója esetében, aki a rendelet hatálybalépése előtt az oltást nem vette fel, kivéve, ha a munkavállaló a rendelet alapján nem mentesül e kötelezettsége alól. Mentességet az kaphat, aki a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagy háziorvos által ilyen értelmű igazolással rendelkezik.

2022. évi adó- és tb-változások
2021-12-07

A következőkben a jövő évre vonatkozó adóváltozásokat foglaljuk össze, megjegyezve azt, hogy több törvény nem került még elfogadásra, esetleg még változások következhetnek. Személyi jövedelemadó: • 25 év alatti fiatal adóalapot csökkentő kedvezményre jogosult azokra a hónapokra, melyekben a fiatal nem töltötte be a 25. életévét, illetve a betöltés hónapjára. • Új törvényi elemként jelenik meg az úgynevezett kriptoeszközökből keletkező jövedelem utáni adózás. Az ilyen ügyletekből származó jövedelem összege megegyezik az adóévben elért ügyeleti nyereséggel. • Az egyéni vállalkozó átalányadózásba akkor léphet, ha átalányadózás előtti évben a bevétele nem haladta meg és első évben várhatóan nem haladja meg az év első napján érvényes éves minimálbér 10-szeresét, kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén a minimálbér 50-szeresét. (2021-ben ez 20, illetve 100 millió, és 2022-ben 24, illetve 120 millió forintot jelent.) Katás egyéni vállalkozó is áttérhet az átalányadózásra. • Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására alkalmazott költséghányadok változtak. • Amennyiben a magánszemély kötelezett a szocho megfizetésére, akkor a jövedelmének a 89%-a után kell az szja-t megfizetnie. Kisvállalati adó (KIVA): • A KIVA adótétele 11%-ról 10%-ra csökken.

Távértékesítés szabályai - OSS
2021-09-20

A távértékesítésről akkor beszélünk, ha magyar adóalany más tagállamba értékesít, nem adóalanyoknak (magánszemély, alanyi adómentes vállalkozás, adóalanynak nem minősülő szervezet), vagy olyan vállalkozásnak, amely nem közli a közösségi adószámát. Az adóalany 10.000 eurós értékhatárig dönthet arról, hogy távértékesítést milyen módon kívánja számlázni. Lehetősége van, hogy az értékhatárig magyar áfával számlázzon, de azt is megteheti, hogy első értékesítéstől kezdődően már regisztrál a NAV OSS rendszerébe.

Távmunka átmeneti szabályai
2021-09-17

A 2021. július 3-án életbe lépett 487/2021. Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a munkaadó és a munkavállaló közös megegyezéssel eltérhet a Munka törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó szabályaitól. Gyakorlatilag az átmeneti szabály legalizálni kívánja a „home office” munkavégzést, mely sok esetben azt jelenti, hogy munkavállaló a heti öt munkanapból csak egy-két napot tölt a munkahelyén. A távmunkavégzés eddigi szabályai csak az esetet fogadta el, ha a munkavégzés kizárólag a munkáltató telephelyétől elkülönült helyszínen történik.

NAV Online számla regisztráció
2021-09-16

A NAV augusztus 26-án alapvetően megváltoztatta az Online Számla rendszer felületét. Az eddigi macerás regisztrációs kötelezettség megszűnik. Azon ügyvezető, aki eddig teljesítette a regisztrációs kötelezettségét, az a felületen csak „Bejelentkezés” gombbal tud továbblépni és az ügyfélkapuval tud bejelentkezni. Az újonnan alakult vállalkozások esetén sincs szükség regisztrációra, a vállalkozáshoz a NAV által rendelet ügyvezető, vagy meghatalmazott azonnal tud az Online Számla rendszerben technikai felhasználót létrehozni.

NYÁRI SZÜNET - ÜGYELET
2021-07-08

Könyvelőirodánk 2021. július 21. és augusztus 3. között zárva tart. ÜGYELET: Kizárólag a biztosítottak be- és kijelentésének érdekében ügyeletet tartunk, mely munkanapokon 8 és 12 óra között, a 70/60-50-306-os telefonszámon érhető el.

Adóhalasztás és adó elengedés 2021. végéig
2021-06-14

Különleges kedvezmények a következők, melyek együttesen nem alkalmazhatók: - Halasztás-részletfizetés: A kérelmet egyszeri alkalommal lehet benyújtani az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra, maximum 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást, vagy maximum 12 havi pótlékmentes részletfizetést lehet kérni. - Adómérséklés: A nem természetes személy adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy egy alkalommal kérheti az adótartozás mérséklését. A mérséklés mértéke az adott adónem legfeljebb 20 %-a, de max. 5 millió Ft lehet. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. A mérséklésre akkor kerülhet sor, ha a kérelmező gazdálkodási tevékenységét az adótartozás megfizetése a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Tényleges tulajdonosi nyilvántartás
2021-06-11

A 2021. évi XLIII. törvény 2021. május 21-én lépett életbe, mely a tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrehozásáról intézkedett. A nyilvántartás kezelője a NAV, ahová a pénzintézeteknek kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás a bankszámlanyitásra kötelezett gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosaira vonatkozik.

Egyéni vállalkozás szünteltetése
2021-06-10

2021. július 1-jétől az egyéni vállalkozó tevékenység 3 évig szüneteltethető. Azon személy aki a jogszabály életbelépése előtt jelentette be a szünetelését, az a régi szabály szerint 2 évig szünetelhet, illetve aki 2017. január 1. előtt kezdett szüneteltetni, arra 5 éves előírás él.

Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelekező társaság
2021-05-11

A munkaadó egyszeri mulasztása is következményekkel jár, tehát egy be nem jelentett alkalmazott esetén azonnal kizárja magát a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások közül, annak minden jogkövetkezményét viselnie kell.

Védettségi igazolvány és a munkaviszony kapcsolata
2021-03-16

A hatályos jogszabályok szerint a koronavírus elleni védőoltás nem kötelező, így a munkáltató a munkavállalókat sem kötelezheti arra, hogy az oltást beadassák maguknak. Ha a munkavállaló rendelkezik védettségi igazolvánnyal, akkor erre a körülményre tekintettel a munkáltató tehet megkülönböztetést, de csak akkor, hogy ezt a megkülönböztetést az adott munkafeladat ellátásához kapcsolódó objektív körülmény indokolja.

Gépjárműadó 2021
2021-03-12

Az idei évtől a gépjárműadókat a NAV tartja nyilván és a NAV felé is kell utalni. A gépjármű kötelezettségről a NAV határozatot hoz, és ezt juttatja el a tárhelyre. A kivetett adó tekintetében született határozatot kiküldjük minden érintett ügyfelünknek, mert az adatok egyeztetésére szükség van. Ha valóban hibás adatokat észlelnek, azonnal intézkedni kell a határozat fellebbezése érdekében, illetve az adókedvezményeket a GJADO adatlap benyújtásával lehet érvényesíteni.

Osztalék adózása
2021-03-10

A jelenlegi adózási szabályok szerint az osztalékból személyi jövedelemadót és korlátozott módon szociális hozzájárulási adót (szochot) kell vonni. A személyi jövedelemadó 15%-os mértékével minden esetben számolni kell. A szocho jelenleg 15,5%-ot tesz ki, de az osztalékra jutó adót az adott évben legfeljebb a minimálbér 24-szeresének megfelelő adóalapig (2021-ben 3.864 ezer Ft-ig) kell megfizetni

25 ÉVES A LARIX AUDIT KFT.
2021-02-26

Pontosan 25 éve, 1996. február 26-án négy könyvvizsgáló megalapította a Larix Audit Kft-ét. Az új társaság nevét a vörösfenyőről kapta, amiről sokunknak az juthat eszébe, hogy a vörösfenyő az Európában előforduló legkeményebb fafajta és egyes példányai több száz évig is elélhetnek. Igen, szeretnénk tartósak és hosszú életűek lenni, szolgálni és szolgáltatni azoknak a vállalkozásoknak, akik minket választanak.

2020. évi Számviteli beszámoló közzététele
2021-02-17

A beszámoló közzétételére kizárólag az adott társaság Cégkapu regisztrációval rendelkező ügyvezetője jogosult. A fentiek miatt minden ügyvezetőt kérünk, hogy a beszámoló teljes elkészítését követően, egyeztetett időpontban, irodánkban saját ügyfélkapus azonosításával tegye közzé a társasága beszámolóját. A közzétételben minden technikai segítséget megadunk. Reméljük, hogy a mostani veszélyhelyzet nem fog akadályokat görgetni a személyes megjelenés elé.

Bértámogatás meghosszabbítása
2021-02-03

A vészhelyzet meghosszabbításával együtt a bértámogatás időszaka automatikusan meghosszabbodik február hónapra. A bértámogatások kifizetése meggyorsul és így a támogatás nem az érintett hónapot követően kerül kifizetésre, hanem az aktuális hónap legelején, amely támogatási előlegként kerül elszámolásra

Miimálbér és garantált bériminimum 2021.02.01-től
2021-01-28

Hosszú egyeztetési folyamat után megjelent a 20/2021. Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról. Ki kell emelni, hogy a rendelet 2021. február 1-jétől lép életbe, az új bérösszegeket ekkortól kötelező alkalmazni. Minimálbér 167.400,- Ft, garantált bérminimum 219.000,- Ft. E módosítások hatására a minimálbért kereső személy havi nettó bére 4.256 Ft-tal emelkedik és a munkáltató havonta 992 Ft-tal több szochot, vagy 704 Ft-tal több kivát kell hogy fizessen. A garantált minimálbér esetén havi nettó bér 5.586 Ft-tal nő, a munkáltató havonta 1.302 Ft-tal több szochot, vagy 924 Ft-tal több kivát fizet.

Helyi iparűzési adó 1% 2021-re
2021-01-07

Megjelent a helyi adó törvényt 2021-re vonatkozó módosítása, mely szerint a helyi iparűzési adó mértéke nem lehet több mint 1%. Az 1%-os adó igénybevétele nem automatizmus, az ilyen irányú igényt külön nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni. A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat által meghatározott adómérték és az 1%-os adómérték különbözetével kiszámolt adómegtakarítás átmeneti támogatásnak minősül.

KATÁs vállalkozás nyilatkozattételi kötelezettsége
2021-01-06

Amennyiben a KATÁ-s vállalkozás szerződéses kapcsolatba lép bármely kifizetővel, akkor a szerződésben egyértelműen utalni kell a KATA alkalmazásáról. A 2021. január 1. előtt kötött, de még érvényes szerződések esetén 2021. január 15-ig tájékoztatni kell a megbízót a KATA alkalmazásáról. A későbbiekben a KATA adózásból való kilépést is közölni kell a partnerrel.

Számlázással kapcsolatos változások 2021
2021-01-05

- 2021. január 4-étől a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget szinte minden kibocsátott számláról teljesíteni kell. - Nem kell bejelenteni az alkalmazott számlázóprogramot. - Megszűnik a PTGSZLAH adatszolgáltatás

Számlázó programok felülvizsgálata 2021-re
2020-12-01

Kérjük minden vállalkozás vizsgálja meg alkalmazott számlázó programjának működését, hogy 2021. január 1-jétől tudja-e teljesíteni a NAV által előírt adatszolgáltatást. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy az adatszolgáltatás kibővülését támogatja-e szoftver. Elsősorban a magánszemélyek részére történt számlák adatainak továbbítását kell a NAV által meghatározott adatkörre biztosítani. Másrészt meg kell győződni arról, hogy a program alkalmas lesz-e az online-számlázó 3.0 verziójának megfelelő adatszolgáltatásra, melyet 2021. április 1-jével kötelezően kell alkalmazni.

2021. évi adóváltozások
2020-11-30

SZJA: Fogyatékossággal élők kedvezményének összege változatlan, de számítási módja módosul. Védőoltás, szűrővizsgálat adómentes juttatás. KIVA: Belépési értékhatárok (bevétel és mérlegfőösszeg) 3 milliárd Ft. Adómérték 11%. Helyi adók: Gépjárműadót a NAV veti ki és hajtja be. Megszűnik az ideiglenes iparűzési adó. Az iparűzési adóbevallást kizárólag a NAV részére adható be. Adóeljárás: Magánszemélyek 1 millió forint tartozásig, a megbízható minősítésű vállalkozások 3 millió forint tartozásig évente egyszer, egyszerűsített kérelemmel 12 havi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek.

Pénztárgép mellett elektronikus fizetés
2020-11-15

A Kereskedelemről szóló törvény 2021. január 1-jétől kötelező teszi pénztárgép használatára kötelezett kereskedőknek, hogy elektronikus fizetési lehetőséget biztosítsanak vevőik számára. Lehetőségek a következők: - POS terminál telepítése - mPOS terminál alkalmazása - Azonnali fizetés biztosítása

Távmunka ideiglenes szabályozása
2020-11-13

Kormányzati döntés alapján a dolgozók távmunkában foglalkoztathatók anélkül, hogy a Munka törvénykönyve és a Munkavédelmi törvény erre az esetre vonatkozó minden tételes szabályát be kellene tartani. E mellett a munkaadó megtérítheti a munkavállaló költségeit, melynek adómentes érteke maximum a havi minimálbér 10%-a, jelenleg 16.100,- Ft. Erről a két félnek írásban kell megállapodnia.

Kijárási tilalom idején végzett munka
2020-11-12

A vészhelyzet idejére vonatkozik az a szabály, hogy este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe. Az érintett időszak alatt csak munkavégzés, vagy munkába járás miatt lehet közterületen tartózkodni, melynek jogosságát a munkáltatónak igazolni kell és a magánszemélynél a megfelelő dokumentumnak ott kell lenni. A központilag kiadott igazolás forma elérhető a dokumentumtár munkaügyi részében.

Vészhelyezethez kapcsolódó gazdasági intézkedések
2020-11-11

A tavaszi intézkedésekhez hasonló ágazatok kerültek a segítségre szoruló ágazatok közé. A rendelet értelmében a veszélyeztetett vállalkozások esetén nem kell november hónapra fizetni szochot, szakképzési hozzájárulást és kivát. Ezen felül a vállalkozás a Munkaügyi központon keresztül bértámogatást kérhet, a bér maximum 50%-ig terjedhet.

Számlázás 8 napon belül
2020-09-15

Az áfa-törvény szabályai szerint a számlát az abban foglalt gazdasági esemény teljesítésének időpontjáig, de legfeljebb a teljesítést követő 8 napon belül kell kiállítani. Mikor a teljesítés napját szállítólevél, teljesítés igazolás alapján határozzuk meg, akkor sok esetben előfordul, hogy nem állnak időben rendelkezésre a teljesítést igazoló okmányok. Ez esetben dokumentálni kell, hogy az alapdokumentumok mikor kerültek a számlát kibocsátó rendelkezésére és innen indul a 8 nap. Ha a felek időszaki elszámolásban állapodtak meg, akkor a teljesítés időpontja sajátos módon van kiszámítva, de ebben az esetben is igaz, hogy a teljesítést követő 8 nap áll rendelkezésre a számlázásra. Ezzel a módszerrel sok esetben biztonsággal megoldható a 8 napon belüli számlázás.

Járulékalap küldöldi munkavégzés eseténe
2020-09-11

Amennyiben olyan kérdés merülne fel, hogy egy dolgozó járulékalapja mekkora összeg, ha A1-es kiküldetés esetén külföldön dolgozik, akkor keressék meg irodánkat, mert ennek a kérdésnek a megválaszolása körülményes feladat.

KATA - 2021
2020-08-30

A Magyar Közlönyben már július 14-én kihirdetésre kerültek a KATA-törvény 2021-es szabályai, mely jelentős felháborodást okozott a vállalkozások és érdekképviseleti szerveknél. - Ha egy kifizető adott évben ugyanazon kisadózónak 3 millió Ft-nál nagyobb összeget juttat, akkor a 3 millió fellett 40%-os adót kell hogy fizessen, melyről havi rendszerességgel adóbevallást is kell adnia. - A társasági adótörvényben rögzített kapcsolt vállalkozások esetén a kifizető a kifizetett összeg minden egyes forintja után 40% mértékű adót köteles fizetni. - Külföldi bevétel esetén a többlet adót az adózó fizeti meg, kapcsolt vállalkozás esetén az első forint, más esetben a 3 millió feletti rész után a bevétel 71,42%-a után.

Előleg- és végszámla kapcsolata
2020-08-13

Az előleg- és végszámla esetén, a végszámlát úgy kell kitölteni, hogy tartalmazza a teljesítéssel létrejött adóalapot, áfát, melyből levonásra kerül(nek) az előleg(ek) adóalapja, áfája és minden esetben feltüntetésre kerül az előlegszámlák számlaszáma. Ha vevő által megfizetett előleg(ek) összege meghaladja a végszámla összegét, negatív összegű végszámla nem állítható ki. Túlfizetés esetén az előlegszámla helyesbítésével kell korrekciót végrehajtani.

Számla helyesbítése, sztornózása
2020-08-12

Helyesbítő vagy sztornó számla esetén minden esetben fel kell tüntetni az eredeti számla számát. Ha sztornózásra azért volt szükség, mert a számla nem megfelelő vevőre került kiállításra, vagy a számla és sztornója sem került kiküldésre, akkor a számlák nem kerülnek a vevő kezébe, akkor a szállítói oldalról nincs adatszolgáltatás.

A NAV adatszolgáltatás következményei
2020-07-20

A NAV rendszerébe minden adott társaságra, adószámra elkészült számla beérkezik, függetlenül attól, hogy a számlát ki kérte. Vegyük figyelembe, hogy az adatszolgáltatás tartalmazza a számla tételsorait, azaz akár készlet ellenőrzésre is alkalmas. A számlaadatok alapján az adóhatóság még komplexebb ellenőrzéseket tud végezni, anélkül, hogy megjelenne az adóalany portáján.

Számlaadat-szolgáltatás türelmi idő
2020-06-28

Senki sem feledkezzen meg arról, hogy az első, június 30-át követő számlájának a kibocsátása előtt végezze el a NAV Online Számla rendszerében a regisztrációt. A regisztráció elmulasztása, késői elvégzése nem mentesít A NAV által szeptember 30-ig tartó türelmi időszakban alkalmazott szankciómentesség alól.

Pénztárgép és számlakibocsátás
2020-06-27

Amikor a pénztárgép nem alkalmas számlakészítésre, a pénztárgépet használó vállalkozásoknak el kell felejteni azt a berögződött technikát, hogy ha valaki számlát kér, akkor az ellenérték pénztárgépbe kerül rögzítésre és a nyugta a számla második példánya mellé kerül.

Mindenről ne kérjünk számlát!
2020-06-26

Fokozottan kell a jövőben figyelni arra, hogy csak azokról a beszerzésekről kérjünk számlát, melyek valóban a vállalkozás érdekében merültek fel. Már nem követhető az az elv, hogy „mindenről számlát kérünk, majd a könyvelő eldönti, hogy elszámolható-e”. Minden adóalany le fogja jelenteni a vállalkozásunknak kibocsátott számláit és a NAV várni fogja tőlünk is az ehhez kapcsolódó számla bejelentését.

Ingatlan bérbeadás bizonylatolása
2020-06-25

A NAV tájékoztató külön kitér az adómentes ingatlan-bérbeadásra, mely szerint az ingatlan-bérbeadást, ha valamely adóalany adómentesen gyakorolja, akkor elegendő számviteli bizonylatot (például bevételi pénztárbizonylatot) kiállítania és mentesül az adatszolgáltatás alól. Ez akkor is fennáll, ha a bérbeadó bizonylatoláshoz számlanyomtatványt, vagy számlázó programot használ.

Adómentes szolgáltatások és számlaadat-szolgátatás
2020-06-24

Az áfa-törvény módosítása szerint egyes adómentes tevékenységek (felnőtt oktatás, orvosi magánpraxis, fogorvosi, fogtechnikusi tevékenység, ingatlanértékesítés) számla kibocsátásra és adatszolgáltatásra kötelezett. Más adómentes tevékenységek esetén elegendő számvitelei bizonylat kiállítása és nincs adatszolgáltatási kötelezettség.

Nyugdíjas minden jogviszonyában csak szja-t fizet
2020-06-23

2020. július elsejétől minden saját jogú nyugdíjast megillet a járulékmentesség és nem minősülnek biztosítottnak, tehát csak személyi jövedelemadót kötelesek fizetni. Kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül bármely jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas. A saját jogú nyugdíjasok keresetük alapján ezen túl nem jogosultak nyugdíjemelésre, baleseti táppénzre és a 40 éves idővel nyugdíjazott hölgyeknél megszűnik a minimálbér tizennyolcszorosára vonatkozó keresetkorlát.

Fizetés nélküli szabadságon lévők biztosítása
2020-04-28

A veszélyhelyzet időszakában fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult. Ezért a munkáltató 2020. május 1-jétől köteles az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevallani és megfizetni a fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozója után.

Szociális hozzájárulási adó csökkentése 2020.07.01-től - KIVA csak jövőre
2020-04-27

A szocho mértéke a második félévtől 17,5%-ról 15,5%-ra csökken. Ennek hatására a főállású KATÁS vállalkozók ellátási alapja havi 102 ezer Ft-ra, illetve a 75 ezer Ft-os adó esetén 170 ezer Ft-ra emelkedik. A KIVA szerinti adó 1% pontos csökkentése csak 2021.január 1-jétől lép életbe.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása
2020-04-26

A kormány alapelve, csak azok a munkavállalók, munkáltatók kapnak támogatást, akik esetében a munkaviszony megmarad, illetve fenntartható. A rendelet értelmében csökkentett munkaidőnek minősül a munkaszerződésben rögzített munkaidő csökkentése, ha háromhavi átlagban eléri a módosítás előtti munkaidő 25%-át, de nem haladja meg annak a 85%-át. A rendelkezés értelmében tehát a napi 8 órás munkaidő napi 2 órára és legfeljebb napi 6,8 órára történő csökkentése esetén lehet kérelmezni a munkavállalók bértámogatását. A támogatási rendszerről bővebb információt a https://nfsz.munka.hu/cikk/601/ honlapon található. Kérje irodánk segítségét a rendelet értelmezésében!

2019. évi beszámoló közzéttétel legkésőbb 2020. szeptember 30-ig
2020-04-25

A társaságok lehetőséget kapnak, hogy a 2020. május 31-ig leadandó beszámolójukat 2020. szeptember 30-ig teljesítsék. Irodánk az eredeti májusi közzétételi határidőt szeretné betartani. Ezért továbbra is kérjük a beszámoló elkészítéséhez minden partnerünk közreműködését.

Éves adók szeptember 30-i történő megfizetése
2020-04-23

Az adóalanyok 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget éves adófizetési kötelezettségüknek a következő adók esetén: - Társasági adó - Innovációs járulék - Kisvállalati adó (KIVA) - Helyi iparűzési adó Az adóelőleg fizetési kötelezettség változatlanul fennáll, csak speciális szabályok lépnek életbe.

Kereskedelmi egységek szünteltetése
2020-03-25

A kereskedelmi egység működési engedélyében történ változásokat 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. Ez esetben az e-papir szolgáltatást kell használni. A pénztárgépet üzemeltetők a bolt bezárását követő 30 napon után kötelesek a pénztárgép szüneteltetését bejelenteni a pénzárgép típusának és AEE számának megjelölésével.

Vállalkozói közterherk csökkentése
2020-03-24

A 61/2020. Kormányrendelet pontosítja azoknak a tevékenységeknek a körét, melyeket folytatók adó- és járulékkedvezményben részesülnek. A tényleges főtevékenységek a már szinte leállással érintett ágazatokra vonatkoznak. A mentesülés időszakában - márciustól júniusig - nem kell megfizetni a szochot, a szakképzési hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulást, a KIVá-t és a dolgozók után csak 7.710 Ft természtbeni egészségügyi járulékot kell fizetni.

KATÁS vállalkozások kedvezménye
2020-03-23

A kormány által meghatározott tevékenységek végzése esetén a KATÁ-s vállalkozások mentesülnek a 2020. március és június között időszakban a tételes adó megfizetése alól. A március 1. előtt esedékessé vált tartozások a veszélyhelyzet után pótlékmentesen fizethetők meg.

SZAKMAI NAP 2019
2019-12-03

Meghívjuk minden tisztelt Ügyfelünket a 2019. december 11–én, 9 órától kezdődő "SZAKMAI FÓRUM"-ra. A fórum helye: NAV Pécs, Rákóczi út 52., földszinti tanácsterem.

Számlákról teljeskörű adatszolgáltatási kötelezettség 2020. második félévétől
2019-11-26

A 100 ezer forintos áfa-határ megszűnik. Minden belföldi adóalanynak kiállított számláról adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást a nyomdai úton előállított számlák esetén 500 ezer áfa esetén 1 naptári nap alatt, más esetben 4 naptári nap alatt.

TB-törvények változása 2020. július 1-jétől
2019-11-25

Új szabályok lépnek életbe a jövő év második felétől.

Nem kell útnyilvántartást vezetni vagy mégis?
2019-09-12

A NAV tájékoztatója szerint, hogy ha gépkocsinak legalább részben az adóköteles tevékenységet kell szolgálnia, akkor minden egyes hónapban önállóan teljesülnie kell az üzleti célú használatnak. Tehát abban az időszakban, amire vonatkozik a bérleti díj, lízing díj és az 50%-os áfa-szabály alkalmazásra kerül, valamilyen üzleti dokumentummal rendelkezni kell, ami igazolja, hogy az adott időszakban legalább egyszer a gépkocsi üzleti célra lett használva.

Személygépkocsi értékesítése
2019-09-02

Többször merült fel kérdésként, hogy a társaságban használt, de már feleslegessé vált személygépkocsi értékesítésekor milyen áfa-mértéket kell alkalmazni. A NAV idén újra kiadott egy tájékoztatót, mely egyértelműsíti ezt a kérdést.

A társaság tulajdonának tevezett átadasa
2019-08-28

A magyar vállalkozások jelentős része a rendszerváltás időszaka után jött létre és a vállalkozások alapítói, tulajdonosai kénytelenek koruknál fogva gondolkodni a társaság továbbvitelének lehetséges megoldásaiban. Aki gondolkodik a jövőn és megoldásokat keres, kérjük keressen meg hozzáértő szakembereket és áldozzon rá időt, hogy a megteremtett vagyon veszteségek nélkül kerüljön a családhoz. Irodánk ebben a munkában segítséget tud nyújtani.

Egyéni vállalkozás által alapított kft
2019-08-06

Már az idei év júliusától lehetőség van arra, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége folytatása céljából, egyéni vállalkozói jogviszonya megszüntetésével egyszemélyes kft-ét alapítson, méghozzá úgy, hogy ez jogutódlással történő átalakulásnak minősül.

Előzetes értesítés a köztartozásmentes adózóknak
2019-06-28

A NAV előzetes értesítést küld azoknak, akik az adott hónapban szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA), de a hónap utolsó hetében végzett előzetes vizsgálat szerint valamit elmulasztottak. A küldött és az adózó által olvasott, átvett értesítés lehetőséget ad arra, hogy még időben intézkedhessen, és a hónap végéig pótolja a mulasztást,

Adóváltozások 2019.07.01-től
2019-06-27

- 2019. július 1-jétől a jelenlegi 19,5%-ról 17,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke. - Megszűnik a társasági adó és innovációs járulék feltöltési kötelezettség.

Nemzetközi fuvarozás áfa-mértéke
2019-06-26

A fuvar adómentes szolgáltatás, ha a fuvarozás közvetlenül annak a szervezetnek nyújtják, amely a terméket exportálja és egyébként a fuvar egyértelműen exporthoz kötődik. Az import áru vámalapját képezik az áruhoz közvetlenül köthető szolgáltatások, így a fuvarszolgáltatás is. De ha a fuvar a vámárualapját képezi, akkor a fuvarosnak áfa-mentesen kell számláznia.

Nyugdíjba vonuló személy bejelentése
2019-06-25

Ha a munkavállaló munkaviszonyának fenntartása mellett nyugdíjazását kéri, ekkor gondot okoz a nyugdíjas időszakának helyes kezelése, az ehhez tartozó bejelentések és bevallások időbeli és pontos kiállítása.

Fizetési kérelem, az utalások gyorsítása érdekében - 2020.03.02-től
2019-05-14

Új fizetési konstrukció, az úgynevezett fizetési kérelem. Fizetési kérelem a kedvezményezett részéről a fizető félnek küldött pénzmozgással nem járó, szabványosított üzenet, mely biztosítja a fizető félnek az azonnali átutaláshoz szükséges minden adatot. A fizetési kérelem átvételével a fizető fél rendelkezik minden utaláshoz szükséges adattal, azokat ellenőrizve, jóváhagyhatja az utalást.

Azonnali fizetési rendszer - 5 másodperc alatt utalás - 2020.03.02-től
2019-05-13

Küldött átutalás azonnal, azaz 5 másodperc alatt jóváírásra kerülhet. Az azonnali fizetési rendszer (AFR vagy angol rövidítéssel IG3) bevezetéséről a 35/2017 (XII.14.) MNB rendelet intézkedett, a gyakorlati ismeretek a www.giro.hu weboldalon találhatók.

Munkatörvénykönyvének új adatkezelési szabályai
2019-05-06

2019. április 26-tól lépett életbe a Munka törvénykönyvének új adatkezelésre vonatkozó része.

NAV számla adatszolgáltatás
2019-05-02

A NAV már az év elején nyilvánosságra hozta a számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új 1.1-es verziószámú adatállomány leírást. Eredetileg 2019. május 2-án lett volna kötelező alkalmazása, de végül bevezetésére 2019. június 4-én 0:00 órától kerül sor. A régi 1.0-ás verzióval készült adatokat ettől az időponttól a NAV nem fogadja be.

Kereseti korlátok nyugdíj és más ellátások esetén
2019-03-20

A következő két esetben kell figyelnie a magánszemélynek, hogy nyugdíja vagy ellátása mellett mennyit keres: 1) nők kedvezményes (40 éves) nyugdíja, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék 2) rehabilitációs, rokkantsági ellátás

Számlázó programok felülvizsgálata
2019-03-18

A számlázásra vonatokozó törvények és rendeletek folyamatosan változnak. Két fontos módosításra hívjuk fel figyelmüket.

Ingatlan-bérbeadás szabályai 2019
2019-03-13

Az idei évtől érvényben lévő szja-törvény szerint nem kell bevételként kezelni az ingatlannal összefüggő és bérlőre az igénybevétellel arányosan áthárított díjakat, jellemzően a közüzemi díjakat.

Önkormányzati Hitatali Portál
2019-03-11

A 2019-től az önkormányzati adóhatóságokkal a kapcsolattartás, a bevallások beküldése az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül úgynevezett ASP rendszeren keresztül bonyolítható. A Portálon űrlapok érhetők el, melyek egységes ügyintézési felületet adnak, minden önkormányzat részére.

Gépjárművek életútjának lekérdezése
2019-03-10

A SZÜF portál egyik szolgáltatása a Jármű Szolgáltatási Platform, mely segítségével a Magyarországon forgalomba helyezett járművek adatait lehet lekérdezni.

TESZOR és VTSZ számok felülvizsgálata a számlázás során
2019-01-24

Az adótörvényekben változik a besorolási számok időállapota. Emiatt 2019. második félévétől már az aktualizált TESZOR és VTSZ számokat kell használni számlázás során. Javasoljuk az alkalmazott számlázó programok ilyen jellegű átvizsgálását. Amennyiben a számlák tartalmazzák a statisztikai besorolásokat, akkor a programok törzsadatainak javítása vagy a kézi kiállítás előtt az új besorolás alkalmazása szükséges.

ONYA - Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás
2019-01-23

Az Adóhatóság elindította az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA), mely arra szolgál, hogy egyes adóhatósági nyomtatványok webes felületen legyenek kitölthetők, benyújthatók, illetve ezzel teljesítő legyen adatváltozási kötelezettségek is.

SZÜF - Személyre szabott Ügyintézési felület
2019-01-22

Már minden magánszemélynek elérhető a Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) nevezetű portál, mely az eddig használt magyarorszag.hu felületet fogja felváltani. Egyelőre mindkettő működik, de a jövő rendszere a SZÜF, mely a magánszemély részére az élet minden területére szóló ügyintézési felületet ad. Elméletileg a SZÜF felületén minden állami szervezetnek illetve ezeknél intézhető minden ügynek meg kell jelennie.

Meghatalmazás benyújtása NAV felé
2019-01-21

2019. első napjától a könyvelőiroda dolgozójának adott meghatalmazás benyújtása elektronikus úton is megtehető. A meghatalmazó társaság vezetője ügyfélkapus jelszavával a magyaroszag.hu eBev felületére belépve - bármilyen dokumentum csatolása nélkül - meghatalmazást adhat irodánk dolgozójának a Larix Audit Kft. adószámának, nevének és a dolgozó adóazonosító számának, nevének, státuszának megadásával.

Személygépkocsi lízingdíj áfa 50%-os levonása
2019-01-11

Az idei áfatörvény módosítása kimondja, hogy a személygépkocsi bérbevétele, nyíltvégű pénzügyi lízingje esetén felmerülő áfa összegének 50%-a (függetlenül az üzleti- és a magáncélú használat tényleges arányától) levonásba helyezhető és ekkor a vállalkozás mentesül az útnyilvántartás vezetése alól.

"Rabszolgatörvény" tartalma
2019-01-06

A túlmunkánál alkalmazott 250 órás korlát fenntartása mellett a törvénymódosítás bevezeti az „önként vállalt túlmunka” intézményét, amely naptári évenként további 150 óra (kollektív szerződés esetén a továbbra is irányadó 300 órán felül pedig további 100 óra) túlmunka vállalását teszi általánosan alkalmazhatóvá, amennyiben erre vonatkozóan a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodik. A munkaidőkeret általános szabályai nem változnak, a munkaidőkeret legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét lehet. A törvény a kollektív szerződésben rögzített munkaidőkeret esetében teszi lehetővé a 12 hónapos időkeret 36 hónapra történő emelését.

Daganatos betegek személyi kedvezménye az SZJA-ból
2019-01-04

A 335/2009. számú Kormányrendelet tartalmazza a súlyosan fogyatékossággal élők személyi jövedelemadójánál igénybe vehető kedvezményre jogosító betegségeket és ezek BNO kódját. 2019-től súlyosan fogyatékosságnak minősül a daganatos betegségek újabb csoportja, mely alapvetően mindkét nemre vonatkozó a rosszindulatú daganatokat sorolja fel. A kedvezmény visszamenőlegesen is érvényesíthető.

Készpénzfizetési korlátok
2019-01-04

A törvényi előírások szerint minden adóalany figyeljen a készpénzfizetési korlátokra, melyek figyelmen kívül hagyása jelentős bírság vonzattal járhat.

Minimálbér 2019
2018-12-29

2019. január 1-jétől a jelenlegi havi 138.000 forintos minimálbér 149.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 180.500 forintról 195.000 forintra nő.

Alanyi adómentesség értékhatára 2019
2018-12-21

Az áfatörvény szerinti alanyi adómentesség értékhatára 12 millió Ft lesz. Az az adózó is választhatja 2019-re az alanyi adómentességet, amelyiknek bevétele 2018-ban meghaladta a 8 milliót, de nem érte el a 12 millió Ft-ot.

Kifizetők által fizetett biztosítások adóterhe 2019-től
2018-10-10

2019-től nem minősül egyes meghatározott juttatásnak a kifizető által magányszemély javára kötött biztosítás összege, hanem úgy kell tekinteni, mintha a biztosított jövedelmet szerezne.

Béren kívüli juttatások jelentős szűkülése 2019-től
2018-09-16

A 2019-től a megszűnt juttatások esetén azok nyújtása munkaviszonyból, személyes közreműködésből származó jövedelemnek minősülnek és a juttatás összegét a bérhez, jövedelemhez hozzá kell adni és ezzel együtt kell személyi jövedelemadót, egyéni járulékokat és szociális hozzájárulási adót fizetni.

Nyugdíjas személy fogalalkoztatása 2019-től
2018-09-15

2019-től a saját jogú nyugdíjas (korhatárt elérő és a „40” éves nők) munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nem kell vonni a magánszemély jövedelméből a 10%-os nyugdíj- és a 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot, csak a 15%-os személyi jövedelemadót. A munkáltatónak nem kell megfizetni erre a jövedelemre a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást.

Osztalék adózása 2019
2018-08-05

Jövő évtől a magánszemélynek a szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetnie, amíg a tárgyévi jövedelme (éves számfejtett jövedelme és az osztalék együttesen) el nem éri a havi minimálbér, az egyéni és a társas vállalkozónál a garantált bérminimum összegének 24-szeresét, amit az adófizetés felső határának nevezünk. Tehát egy viszonylagos magas havi jövedelem esetén az osztalék típusú jövedelem csak egy részére vagy egyáltalán nem kell fizetni adót.

Nyugdíjba vonuláskor nem kell megszüntetni a munkaviszonyt
2018-08-03

Már idén július 26-tól életbe lép az a szabály, hogy nyugdíjba vonulás esetén nem kell megszüntetni a munkaviszonyt, de a munkaadónak és a könyvelőirodának jelezni kell a változást, mert a bérszámfejtés és az adatbejelentés miatt erre szükség van.

NAV Közlemény a adatszolgáltatási haladékról
2018-07-02

NAV 2018. július 1-jén közleményt adott ki az online adatszolgáltatásra vonatkozó átmeneti időszakról. A közlemény szerint ha egy vállalkozás számlázó programja július elsejétől még nem képes az új szabályok szerinti számlaadat-szolgáltatásra, a NAV szankciómentességet garantál, ha az adatok még július végéig beérkeznek. Fontos, hogy a haladék kizárólag a számlázó programból történő adatszolgáltatásra vonatkozik, a nyomdai gyártású számlatömbből kibocsátott kézi számlákra nem!!!

Számlázó program és kézi számla együttes használata
2018-06-29

Ha a jelenleg használt számlázó program nem alkalmas a 100 ezer Ft-os áfa tartalmú számlák elektronikus átadására, akkor ez a program kizárólag értékhatár alatti számlák elkészítésére használható. Az értékhatár felett előállított számla esetén bírság kiszabására kerül sor. Megoldás lehet, hogy a határérték feletti számlák kézi számlán kerülnek kibocsátásra és erről az adatszolgáltatás a NAV online számla felületén kerül teljesítésre. Egy vállalkozás alkalmazhat több számlázó programot, a program mellett kézi számlákat is kiállíthat és kizárólag kézi számlázást is végezhet. A kézi számlázás választása esetén többlet adminisztráció jelentkezik. A számlázó program használata esetén folyamatos, üzembiztos internet-szolgáltatás és

NAV Számlázó program használata
2018-06-28

A NAV által kifejlesztett számlázó program a törvényi minimum feltételeit teljesíti. Ennek következtében kisvállalkozásoknak ajánlható, bonyolultabb számlázási feladatok megoldására nem alkalmas. A NAV-os program nem figyeli a 100 ezres áfa határt, minden elkészített számla beküldésre kerül. A NAV-os számlázó program használatához is szükséges a regisztráció és a technikai felhasználó létrehozása és a képzett kulcsok számlázó programba történő rögzítése.

Adatszolgáltatás számlákról - SÜRGŐS FELADAT
2018-06-04

Az adatszolgáltatás a számlák elkészítési módjához igazodva két úton valósulhat meg: (1) Aki programmal készíti a számláját, ott a számlázó programnak kell alkalmasnak lennie az adatszolgáltatás elektronikus módon történő, azonnali beadására. (2) Aki nyomdai úton előállított számlát használ, annak a 100 és 500 ezer Ft közötti áfa-tartalmú számlák esetében a kibocsátást követő 5 naptári napon belül, az 500 ezer Ft-ot elérő áfa-tartalmú számlák esetében legkésőbb a kibocsátást követő naptári napon kell számlánkénti adatot szolgáltatni a NAV részére. A szabály igen szigorú, mert naptári napot ír elő és nem munkanapot.

Webes ügysegéd
2018-05-08

A webes ügysegéd kizárólag a magánszemélyek személyes ügyeinek intézésére kifejlesztett elektronikus felület. - Elérhetősége: https://nyilvantarto.hu/ugyseged (Telepítést nem igényel.) - Bejelentkezés ÜGYFÉLKAPUS/KÜNY azonosítással.

Kft. tőkevesztésének rendezése
2018-05-07

Amennyiben a kft. saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke összege alatt van, a társaság ügyvezetőjének és a társaság taggyűlésének intézkedési kötelezettsége van. Az intézkedés módját a társaság vezetője egyeztesse könyvelőjével és jogi képviselőjével.

Beszámoló közzététele
2018-05-02

A Cégszolgálat 2018. május hónaptól lehetővé tette, hogy átmenetileg, 2018. május 31-ig a társaság könyvelője is közzé tehesse a beszámolót. Mivel a felmentés időleges, ezért a május végéig el nem készült beszámolók közzétételére már csak a társaság vezetője lesz jogosult, mivel a könyvelőiroda munkatársai a Cégkapu tekintetében nem rendelkeznek meghatalmazással

Ingatlanbérbeadás szabályai 2018-ban
2018-03-22

A 2018-tól változó szabályozás kedvező eleme, hogy az ingatlan bérbeadás jövedelme után nem kell 14% egészségügyi hozzájárulást fizetni. A régi szabályok szerint, ha 1 millió Ft ingatlan bérbeadásból származó jövedelme keletkezett a magánszemélynek, akkor az első forinttól meg kellett fizetni az egészségügyi hozzájárulást.

Számlákról adatszolgáltatás a NAV felé
2018-03-08

A nyomdai úton előállított számlák esetében a 100 és 500 ezer Ft közötti áfa-tartalmú számlák esetében a kibocsátást követő 5 naptári napon belül, az 500 ezer Ft-ot elérő áfa-tartalmú számlák esetében legkésőbb a kibocsátást követő naptári napon kell számlánkénti adatot szolgáltatni a NAV által kialakított elektronikus felületen. A felület használata előtt a vállalkozásnak azonosítania kell magát. A kézi számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatást könyvelőirodánk nem vállalja, azt helyben kell megoldani.

E-PAPÍR szolgáltatás minden hatóság felé
2018-03-03

A Cégkapuval rendelkező társaságok képviselői ezen szolgáltatáson keresztül tudnak ingyenesen és hitelesített módon kapcsolatot tartani hivatalos szervekkel. Az e-Papír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre nincs ÁNYK űrlap. - Elérhetősége: https://epapir.gov.hu (Telepítést nem igényel.) - Bejelentkezés KÜNY azonosítással. A e-Papír szolgáltatás keretében az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyek esetében elektronikus üzenet küldésére van lehetőség. Az ügyek címzettje lehet a NAV, a helyi adóhatóság, bármilyen állami hatóság.

Tárhely szolgáltatás cégkapus regisztráció után
2018-03-02

Az Ügyfélkapuval és Cégkapu regisztrációval rendelkező személyek ezen szolgáltatáson keresztül látják a hivatalos szervektől kapott elektronikus üzeneteiket és innen küldhetnek hivatalos üzeneteket. - Elérhetősége: https://tarhely.gov.hu (Telepítést nem igényel.) - Bejelentkezés ÜGYFÉKAPUS (KÜNY) azonosítással. A Tárhelyen a magánszemély látja a kapott és küldött üzeneteit és a Tárhely szolgál a Cégkapus üzenetek fogadására is.

Cégkapu regisztráció
2018-02-28

A törvényi előírások szerint a Cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely, mely a valóságban, fizikailag elkülönülten a Tárhely szolgáltatáson keresztül valósult meg. - Elérhetősége: https://cegkapu.gov.hu (Telepítést nem igényel.) - Bejelentkezés ÜGYFÉLKAPUS (KÜNY) azonosítással. A fenti elérhetőségen kizárólag a Cégkapu regisztráció érhető el, a hivatalos ügyek intézési felülete a Tárhely

Áfa kiutalás megbízható adózónak
2018-01-15

Ha a vállalkozás megbízható adózónak minősül, akkor 30 napon belül utalják ki az áfát. Azt a feltételt, hogy a áfa-tartalmú számláit nem fizette ki, nem kell figyelembe vennie. (2017-ben még 45 napos kiutalási határidő volt érvényben.)

Turizmusfejlesztési hozzájárulás
2018-01-12

Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (együtt: kedvezményes szolgáltatások) áfa-kulcsa 5%-ra csökkent. Ennek ellentételezésére született a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mely az előbb említett kedvezményes szolgáltatások árbevételének 4%-át teszi ki.

Számlázó programok felülvizsgálata
2018-01-10

Győződjenek meg arról, hogy a jelenleg használt számlázó program eleget tud-e tenni az adótörvények idei módosítása miatt előírt 100 ezer Ft áfa-tartalmat elérő számlák elektronikus adatszolgáltatásának. (Minden olyan számlára vonatkozik ez az adatszolgáltatás, aminek a nettó összege eléri a 370 ezer Ft-ot és 27% áfa kerül felszámításra.) E mellett vizsgálják meg az on-line számlázásra való áttérést, mely biztonságosabb, naprakészebb megoldást jelent.

Szja-bevallás 2018-ban
2018-01-08

A munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását. A munkáltatóknak, kifizetőknek 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az M30-as számú jövedelemigazolást és ezzel együtt az éves járulékigazolást. Magánszemély két módon tehet eleget adóbevallási kötelezettségének: • Bevallási tervezettel. • Önadózás keretében, a 17SZJA bevallási nyomtatvány kitöltésével.

Rendelkezés az 1 + 1 %-okról
2018-01-08

Az adó 1+1 százalékának felajánlása 2018. május 22-éig nyújtható be a 17SZJA bevallás mellékleteként, vagy a bevallási tervezeten (eSZJA felületen), vagy a 17EGYSZA nyomtatványon. Az 17EGYSZA nyomtatványt adóazonosító jellel ellátott, lezárt borítékban kell postán vagy személyesen eljuttatni a NAV ügyfélszolgálatára. A rendelkező nyilatkozaton jelölhető, hogy a rendelkező neve közlésre kerüljön a támogatott civil szervezet részére. A határidőn túl benyújtott rendelkezést a NAV érvénytelennek tekinti. Teljesen új szabály, hogy a határidőig benyújtott egyház részére tett felajánlás 2018 után is érvényes lesz, tehát csak újabb, eltérő nyilatkozat benyújtásával veszti érvényét.

Pécs Önkormányzat új bankszámlaszámai
2018-01-05

A pécsi helyi adóhatóság 2018-tól a Magyar Államkincstárnál vezeti számláit, amely elérhető a Dokumentumtárban.

Minimálbér 2018
2018-01-02

2018. január 1-jétől a jelenlegi havi 127.500 forintos minimálbér 138.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 161.000 forintról 180.500 forintra nő.

Egyszerűsített foglalkoztatás adómentes része
2017-12-20

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő adómentes jövedelemrész a napi bér 120%-ában került meghatározásra. Így az év elejétől az egyszerűsített foglalkoztatásból származó napi adómentes jövedelem minimálbér esetén 8.255,- Ft, garantált bérminimum esetén 10.790,- Ft. Ez a szabály 2017-re visszamenőlegesen is érvényes a 2017-es minimálbér vagy garantált bérminimum összegével számolva.

Adótörvények 2018-as változásai
2017-11-30

Az adótörvények változásának részleteit a Larix Hírlevél ez évi 6.számában olvashatják el.

Pénzmosási szabályzat a kereskedelemben
2017-10-25

Az idén életbelépett új pénzmosási törvény vonatkozik az árukereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokra, ha értékesítésük során 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el. A törvény értelmében árukereskedő, aki termék gazdasági tevékenysége keretében történő értékesítését végzi vásárló, kereskedő, feldolgozó részére. A törvény jogosan feltételezi, hogy az árukereskedő és az üzletfele között szerződéses kapcsolat jön létre, mely során határértéket meghaladó készpénzfizetés esetén az árukereskedőnek ügyfél-átvilágítási kötelezettsége merül fel, melynek szabályait Pénzmosási szabályzatban kell rögzítenie.

Számla javítása, helyesbítése
2017-09-15

Az áfa törvény és a NAV tájékoztatója alapján a számla helyesbítése esetén a következő szabályokat kell betartani:

Úniós cégnyilvántartás
2017-08-25

Az újonnan létrehozott Business Registers Interconnection System („BRIS”) egy olyan európai platform, ami a tagállami cégnyilvántartásokat összekapcsolva biztosítja az adatok hozzáférhetőségét. Ennek a nyilvántartásnak nem célja önálló európai cégadatbázis létrehozása, hanem a tagállami nyilvántartások egységesítése vagy átalakítása nélkül biztosít központi hozzáférést az egyéni felhasználók számára. (Elérhetősége a következő: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-hu.do)

Áfa-levonási jog érvényesítése
2017-08-15

A NAV 2017. augusztus 1-i hatállyal új Tájékoztatót adott ki az áfa-levonási jog érvényesítésről, a számlák helyes javításáról és a számlahelyesbítés módjáról. A Tájékoztató megismerése segít a vállalkozások belső ellenőrzési rendszerének kiépítésében és a egyértelműsíti a NAV adóellenőrök ellenőrzési kereteit.

Cégkapus regisztráció
2017-08-04

A regisztrációt a cégjegyzékben szereplő szervezet nevében a szervezet cégjegyzékben rögzített képviseletére jogosult természetes személy, az ügyvezető kezdeményezheti. Határidő: 2017. augusztus 30. A határidőt követően, december 31-ig megtett regisztráció esetén bírság nem szabható ki.

Pénzmosási törvény előírása miatti bejelentés 2017.07.26-ig
2017-07-10

Pénzmosási törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő, hogy legyen egy olyan személy, aki pénzmosás gyanúját bejelentse a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodájának. Induló vállalkozások esetén 5 munkanapon belül kell megtenni a bejelentést. A törvény hatálybalépése előtt tevékenységüket megkezdő és folytató szolgáltatóknak legkésőbb 2017. július 26-ig a NAV-hoz be kell adni egy VPOP_KSZ17 nyomtatványt, amin az adott adóalanynál kijelölt személyt kell bejelenteni.

Németországban dolgozók bejelentése
2017-06-30

2017. július 1-jétől Németországban már csak az elektronikus bejelentési portálon keresztül jelenthetik be a külföldi munkáltatók a munkavállalóikat. A bejelentés a https://www.meldeportal-mindestlohn.de elérhetőségen tehető meg. A külföldi munkáltatókra is vonatkozik a német Minimálbér törvényben előírt bejelentési kötelezettség.

100 ezer Ft áfa-tartalmú számlák számlázása 2018.07.01-től
2017-05-30

A jelenleg érvényes törvényi előírások szerint 2017. július 1-től kellene a cégeknek a számlázó programokból, elektronikus úton valós idejű adatot szolgáltatniuk a NAV felé, amennyiben a kibocsátott számla áfa-tartalma eléri a 100 ezer forintot. Ugyanúgy 2017. július 1-jétől írja elő a törvény, hogy tételes áfa-bevallást kell készíteni azokról a számlákról, melyeknél az áfa összege eléri a 100.000,- Ft-ot, az eddigi 1 milliós határérték helyett. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményt tett közzé, miszerint a fenti két szabály bevezetése 2018. július 1-jére halasztódik.

KATA és az ingatlan bérbeadás
2017-03-16

Amennyiben a KATÁS vállalkozó egyidejűleg ingatlan bérbeadást is végez, akkor ezt nem végezheti KATÁS vállalkozása keretében.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése
2017-03-05

2017. január 1-jétől az idei évtől alakult vállalkozások esetén a szüneteltetés időszaka legfeljebb 2 év lehet. Az idei év előtt alakult vállalkozásokra az 5 éves szabály marad érvényben.

Kéményseprési szolgáltatási díj
2017-03-02

A 2015. évi CCXI. törvény értelmében a magánszemély tulajdonában, de társas vagy egyéni vállalkozás, egyéni cég, ügyvédi iroda, erdőbirtokossági társulat, egyesület, alapítvány, lakásszövetkezet székhelyeként, telephelyeként megjelölt ingatlan esetében kéményseprési szolgáltatás díjat kell fizetni.

Adó-Traffipax
2017-02-28

A hivatal honlapján úgynevezett adótraffipax jelzésre rákattintva elérhető, hogy hol kell számítani célirányos ellenőrzésekre. Megyéről megyére követhető lesz, hogy hol és mikor jelennek meg biztosan az ellenőrök.

Minimálbér 2017
2016-12-20

2017. január 1-jétől a jelenlegi havi 111.000 forintos minimálbér 127.500 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 129.000 forintról 161.000 forintra nő.

Pénztárgép 2017 FIGYELEM változás!
2016-12-01

A NAV ide vonatkozó tájékoztatója úgy fogalmazott, hogy a 2017-től előírt tevékenységek esetén csak akkor kell pénztárgép, „amennyiben tevékenységüket üzletben, mozgóboltban végzik”. 2016.11.10-én a NAV mindenféle felhívás, figyelmeztetés nélkül módosította a tájékoztatóját. A fenti idézett szövegrészt és az üzlet Kereskedelmi törvényből vett fogalmát kivették a tájékoztatóból. Tehát újra értelmezték a rendelet szövegét, anélkül hogy maga a rendelet változott volna.

18%-os ÁFA alkalmazása 2017-től
2016-11-26

2017-től 18%-os áfa alá tartozik az internet-hozzáférési szolgáltatás és az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom. Az utóbbi esetre hosszú NAV tájékoztató jelent meg, alkalmazása tele van kérdésekkel.

KATA 2017
2016-11-25

2017-től emelkedik a KATA bevételi értékhatára. Aki az adóév egészében katás, annak havi tételes adó mellett, a 12 millió forint bevétel feletti részre kell csak megfizetnie a 40%-os adót. Ha az adózó nem lesz kötelezett egy adott hónapban a tételes adót megfizetni, akkor a 12 millió forint bevételi értékhatár havonta 1 millióval csökken. Figyelem: áfatörvény szerinti alanyi adómentesség határa csak 8 millió forint lesz!

Alanyi mentesség értékhatára 2017
2016-11-24

Az áfatörvény szerinti alanyi adómentesség értékhatára 8 millió Ft lesz. Az az adózó is választhatja 2017-re az alanyi adómentességet, amelyiknek bevétele 016-ban meghaladta a 6 milliót, de nem érte el a 8 millió Ft-ot.

Cégautóadó külföldön bérelt személyautó után
2016-11-24

A Gépjárműadó törvény értelmében cégautóadót kell fizetniük a vállalkozásoknak a külföldi kiküldetés alatt akár csak egyetlen napra bérelt gépkocsi után is, ha a bérleti díjat költségként elszámolják.

Vevő adószáma a számlán 2017-től
2016-09-05

2017. január 1-jétől a tételes áfa-bevallás kiterjesztése miatt a 100.000,- Ft áfa összeget elérő számlák esetében a számlán fel kell tüntetni a vevő adószámát! Ha egy adott vevőnek adott időszakban több számla kerül kibocsátásra, azokat össze kell számítani.

3000 Ft-os napidíj adómentessége
2016-08-25

Az szja-törvény 2016. augusztus 1-jén életbelépett módosítása szerint a kiküldetés a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás. Tehát gépkocsivezetők és kísérőik esetében már nincs jelentősége annak, hogy a munkaszerződésben mi a munkavégzés helye.

Munkavédelmi képviselő választása
2016-08-10

A munkavédelemről szóló törvény módosításának értelmében a 20 főt elérő munkavállalói létszám esetén 2016. július 8-át követő fél éven belül munkavédelmi képviselőt kell választani.

EKÁER 2016.08.01-től
2016-06-29

Többek között bővül az EKÁER bejelentési kötelezettséggel érintettek köre, nő a fuvarozó felelőssége és bírság róható ki arra az esetre, ha az EKÁER szám kérésénél több áru kerül bejelentésre, mint a ténylegesen fuvarozott.

2017 - Szja-törvény várható változása
2016-06-28

Az országgyűlés már elfogadta a jövő évi adóváltozásokat, de fogadjuk kételkedéssel, év végéig még bármi megváltozhat. Szja-törvényben alapvetően a béren kívüli juttatások lettek átszabva és több juttatás kikerült a kedvező adózásból és bejön egy új juttatás, a pénzben teljesíthető béren kívüli juttatás, mely éves szinten 100 ezer Ft lehet. A SZÉP-kártya rendszer fennmarad.

2017 - Áfa-törvény várható változása
2016-06-28

- 5%-os áfa alá tartozik a baromfihús, a friss tojás, a friss tej, 2018-tól az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom. - 18%-os áfa alá tartozik az internet-hozzáférési szolgáltatás és az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom. - Tételes áfa-bevallást kell készíteni a 100.000,- Ft-ot meghaladó áfa összeg esetén, az eddigi 1 milliós határérték helyett. Ez a szabály 2017. július 1-jétől lép életbe!

2017 - Társasági adótörvény várható változása
2016-06-28

Csak néhány dolgot emelünk ki a változások közül: - A beruházási adóalap-kedvezmény esetén megszűnik a 30 milliós korlát. Új műszaki gép, berendezés, ingatlan, szellemi termék beruházási értékét az adózás előtti eredmény mértékéig lehet adóalap csökkentésként figyelembe venni. - A műemlék, helyi védelem alatt álló épületek karbantartási költségének 50%-val, az értéknövelő felújítás költségének kétszeresével csökkenthető az adózás előtt eredmény. - A beruházáshoz felvett hitel kamata adókedvezményként figyelembe vehető, a társasági adó 70%-áig. Így megszűnik az adókedvezménynek a kamat 60%-ában, illetve 6 millió Ft-ban történő maximalizálása.

2016 - Évközi szja-változások
2016-06-27

Többek között változik a lakáscélú támogatások szabályai és adómentesen lehetőség lesz a már megszavazott, de még ki nem fizetett osztalék terhére jegyzett tőkét emelni. Az új szabályok 2016. augusztus 1-jétől lépnek életbe.

Pénztárgép kötelező használata 2016.09.30-tól
2016-05-10

A pénztárgépek kötelező használata 2016. szeptember 30-tól (ez egy pénteki nap) kiterjed a következő TEÁOR számmal azonosítható szolgáltatásokra: 45.20, 45.32, 45.40, 86.10(-ből a plasztikai sebészet), 93.29(-ből tánctermi, diszkó szolgáltatás), 96.01, 96.04, 93.13

Adóalanyok minősítése
2016-05-02

Folyamatosan érkeznek az adóalanyok minősítéséről szóló adóhatósági értesítők. A besorolásról minden ügyfelünket értesítünk. A minősítés 6 hónapon belül vitatható, melyről kifogást kell benyújtani az adóhatóság felé! A minősítés minden negyedévben ismételten megtörténik és csak változás esetén érkezik adóhatósági értesítés. Az adózók minősítése 2016. második félévétől a NAV eBEV portálján is elérhető lesz.

Vasárnapi nyitvatartás visszaállítása
2016-04-20

Csak 13 hónapot élt a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény. A szinte napok alatt megfogalmazott és 2016. április 16-án életbelépett törvény módosította a Kiskereskedelmi törvényt és a Munka törvénykönyvét. Visszaállt a régi rend, mely szerint az üzletek nyitvatartására általában nincs korlátozás és a vasárnapi munkavégzésre pótlékot kell fizetni.

Behajtási költségátalány 2016. évi IX. Tv alapján
2016-03-31

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, mely a behajtási költségátalány szabályait önállóan szabályozza, azaz kiveszi a Ptk. köréből és lényegében az uniós irányelvet teszi hatályossá. Az átalányra jogosult szervezet igényt tarthat a behajtási költségátalányra, de maga dönt arról, hogy él ezzel a jogával, vagy nem.

A 3 milliós jegyzett tőke emelés újabb határideje 2017.03.15.
2016-03-10

A 3 millió Ft jegyzett tőkét el nem érő kft-ék vezetőinek figyelmét felhívjuk, hogy a tőke emelést legkésőbb 2017. március 15-ig kell végrehajtani. A Ptk szabályaira való átállás határideje is ez az időpontra változott.

Szakképzési hozzájárulás saját dolgozó képzésére
2016-02-01

Saját dolgozó képzést csak az folytathat, ahol a gyakorlati képzésben résztvevő tanulók létszáma (vagy önállóan, vagy a partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásokkal együttesen számolva) legalább 45 fő. A bruttó kötelezettség 16,5%-a fordítható ilyen célra, valamint az elszámolt képzésről a jogszabályban előírt adatszolgáltatást kell benyújtani az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez.

Beszámoló közzététele 2016-ban
2016-01-21

A számviteli beszámoló 3.000,- Ft-os közzétételi díja 2016. január 1-jétől megszüntetésre került. A beszámolóra vonatkozó más feltételek és határidők nem változtak.

Nemzetközi fuvarozásban alkalmazott napidíj
2016-01-12

A nemzetközi közúti árufuvarozásban, személyszállításban résztvevő gépkocsivezetők és árukísérők esetén 2016. január 1-jétől a korábbi napi 40 euróval szemben 60 eurónak megfelelő forintösszeg számolható el, mint igazolás nélküli kiadás. Ez az összeg adómentes jövedelemnek minősül. Más személynek adott külföldi napidíj szabályai nem változtak, azaz a napidíj 30%-a adómentes, de legfeljebb 15 euró.

Belföldi közúti fuvarozásban alkalmazott napidíj
2016-01-12

A belföldi közúti árufuvarozásban, személyszállításban gépkocsivezetőként, árukísérőként foglalkoztatott személyek esetén 3.000 Ft napi átalány összeg adható, mint adómentes napidíj, feltéve hogy a magánszemély a napdíjon kívül kizárólag a gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek elszámolására jogosult. Az előző feltételeknek meg nem felelő, bármilyen más személynek fizetett belföldi napidíj változatlanul adóköteles jövedelemnek minősül.

Pénztárgéppel kapcsolatos bejelentések
2016-01-11

A következő esetekben az üzemeltetőnek bejelentést kell tennie az adóhatóság felé: - A pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdését követő 45 napon belül. - A szüneteltetést követően az újbóli használatbavételt. - A használatból kivont pénztárgép adatait a kivonást követő 5 napon belül. - 8 napon belül, ha a pénztárgép elveszett, ellopták vagy megsemmisült. - A pénztárgép üzemeltetője megtagadta a pénztárgép naplóba tett műszerész bejegyzésének aláírását. - A pénztárgépet használó üzlet nevének, az üzemeltetés típusának és helyének megváltoztatását a változás előtt 5 nappal. - A kibocsátott nyugta fejlécének adatait, azaz az üzemeltető adatait (adószám, név, cím), ha ezekben változás következik be.

Biztosítottak bejelentése 2016
2016-01-03

A biztosítottak be- és kijelentésének megfelelő kezelése érdekében 2016-zól új Bejelentőlap kerül bevezetésre, mely a biztosítottak be- és kijelentésére szolgál. A nyomtatványt eljuttattuk minden ügyfelünknek, de a honlapról is letöltehető.

Minimálbér 2016
2015-12-28

2016. január 1-jétől a jelenlegi havi 105.000 forintos minimálbér 111.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 122.000 forintról 129.000 forintra nő.

Számlázó program adóhatsági lekérdezésének beépítése 2016
2015-12-15

A számla és nyugta készítés szabályairól szóló miniszteri rendelet 2016. január 1-jétől új szabályokkal bővül. Az adózó által használt számlázó programnak 2016. év elejétől rendelkeznie kell „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” megnevezésű, programba beépített funkcióval, amellyel adatexport készíthető.

Élelmiszerlánc felügyeleti díj 2015. év végi változása
2015-12-03

A napi fogyasztási cikk kereskedelmi tevékenységet végzőknek 2015. december végéig módosítaniuk kell a NÉBIH felé megküldött élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallásukat. A napokban elfogadott törvény az 500 millió Ft árbevétel alatti vállalkozókra is kiterjesztette a díj megfizetését, a díj mértéke a bevétel 0,1%-a. A mikrovállalkozások (10 fő alattiak) 20 ezer Ft, a kisvállalkozások (50 fő alattiak) 700 ezer Ft átalánydíj fizetését is választhatják.

Megbízható és kockázatos adózók
2015-12-02

2016-tól az adóhatóság a cégbejegyzésre kötelezett és áfa-regisztrációval rendelkező adóalanyokat negyedévente minősíti és a minősítést elektronikusan megküldi. Minősítés eredményeképp az adóalany Megbízható adózó vagy Kockázatos adózó minősítést kapat, de lesz olyan is, aki egyik kategóriába sem fog tartozni. Az első minősítés 2016. július 1-jével fog megjelenni.

Időszakos elszámolású ügyletek 2016
2015-12-01

A 2016. január 1-jétől az időszakos elszámolású ügyletek esetén a teljesítés időpontja alapesetben az elszámolási időszak utolsó napja. A teljesítés időpontja két kivételes esetben változik meg:

Bevallási nyilatkozat, mint új szja-bevallási módszer
2015-11-30

Új bevallási formaként jelenik meg a bevallási nyilatkozat. A magánszemély 2015-ben keletkezett jövedelméről 2016. január 31-ig tehet nyilatkozatot munkáltatója vagy az adóhatóság felé.

Szabadság éven túli kiadása
2015-10-01

A szabadság esedékesség évén túli kiadásának lehetőségei: • ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató a következő év március 31-ig adhatja ki; • esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot (például a munkavállaló 2015. december 31-től 2016. január 8-ig van szabadságon); • kivételesen fontos gazdasági érdek esetén (amit megfelelő módon, írásban dokumentáltak) a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a munkáltató; • ha a szabadságot a munkavállaló miatt nem lehetett esedékesség évében kiadni (például betegség, fizetés nélküli szabadság igénybe vétele), azt az ok megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell adni; • a munkáltató és a munkavállaló naptári évre kötött megállapodása alapján az életkori pótszabadságot (1-10 munkanap) a munkáltató az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki. Ezt érdemes írásba foglalni.

Szálláshely-szolgáltatás adózása
2015-09-30

A rövidtávú ingatlan bérbeadás jogilag nem bérbeadásnak, hanem szálláshely-szolgáltatásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás feltételei (például, hogy adószám nélkül gyakorolható) ebben az esetben nem alkalmazhatók. Alapesetben a szálláshely-szolgáltatásból származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, de a magánszemély választhatja a tételes átalányadózást, ha ugyanannak a személynek évenként 90 napot meg nem haladó időszakra adja ki az ingatlanát. Az utóbbit csak akkor választhatja, ha csak egy lakás kerül kiadásra.

Nyílt végű lízing buktatói
2015-07-01

Annak érdekében, hogy a lízing áfa-tartalma részben vagy egészben levonható legyen, a magán és a céges használat elkülönítése érdekében kötelező vezetni menetlevelet vagy útnyilvántartást. Ha nincs nyilvántartás áfa-levonás nem lehetséges. Az adóhivatal által támadhatókazon lízingszerződéseket, ahol az első részlet meghaladja a 40%-ot, a törlesztés nem éri el az 5 évet és a maradványérték piaci érték alatt került megállapításra.

Építményadó ellenőrzése
2015-05-11

A helyi rendelet szerint üzleti célt szolgáló építmény, amit a magánszemély bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatban költséget számol el. Az építményadó adómértéke alapesetben 850 Ft/m2. A magánszemély tulajdonában lévő – üzleti célt nem szolgáló – lakás adója kivételnek számít, mert 80 m2-ig 200, 81-220 m2 között 450, 221 m2-től 900 Ft/m2.

Időszakos elszámolású ügyletek számlázása 2015.július 1-jétől
2015-05-02

A 2015. július 1-jétől a könyvviteli, a könyvvizsgálati, az adótanácsadási szolgáltatások esetén a teljesítés időpontja alapesetben az elszámolási időszak utolsó napja. A teljesítés időpontja két kivételes esetben változik meg:

Bérutalás egyértelmű jelölése
2015-04-23

A havi bérutalás kitöltésekor kérünk minden munkáltatót, hogy az utalás megjegyzés rovatába tüntesse fel, hogy bér került átutalásra. Ha nincs meg ez a szöveg, akkor ennek banki következményei lehetnek.

Távolról nyújtott szolgáltatások áfa-bevallása
2015-04-02

2015. január 1-jétől a nem adóalany részére nyújtott elektronikus, távközlési, műsorszolgáltatási - együttesen távolról nyújtott - szolgáltatások esetén az igénybevevő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti államban kellene megfizetni az áfát. Ha magyar vállalkozás távolról nyújt ilyen típusú szolgáltatást, akkor azt az adómértéket kell alkalmaznia, mely tagállamban az igénybevevő letelepedett. Ennek következménye, hogy ahová a magyar adóalany teljesít szolgáltatást, azon tagállamokba regisztráltatni kellene magát és adóbevallásra lenne kötelezett.

Társasági adó évközi felajánlása
2015-03-22

A társasági-adóelőleg és -adó fizetésére kötelezett adóalanyoknak 2015-től kezdődően a látvány-csapatsport, az előadó-művészeti tevékenység és a filmalkotások támogatására már év közben is van lehetősége. Kérjük ügyfeleinket, hogy az adófelajánlással év közben csak akkor éljenek, ha jelentős előleg fizetési kötelezettségük van, ne aprózzuk el energiánkat. Irodánk a rendelkező nyilatkozatok beadását kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha a támogatott szervezet megküldi a kitöltött RENDNY nyilatkozatot!

3 milliós jegyzett tőke
2015-03-14

Az új Ptk. a korlátolt felelősségű társaságok esetén 3 millió Ft-os jegyzett tőkét ír elő, mely tőkét 2016. március 15-ig kell biztosítani. Már a 2014. évi beszámoló elkészítésekor és jóváhagyásakor gondolni kell a jegyzett tőke rendbetételére, mert a 2015. évi beszámoló elkészítésekor, már nem biztos hogy lesz idő rá.

Kis összegű (de minimis) támogatások
2015-02-16

A tavalyi év során új Európai Közösségi rendeletek jelentek meg a támogatások elszámolási szabályaira.

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás
2015-01-12

A hulladék kezelője, termelője tárgyévet követő március 1-ig adatszolgáltatásra kötelezett. Adatszolgáltatási kötelezettség (KAR, LAL, LM, Hulladék éves jelentés, stb.) 2015. január 1-től csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Kérjük, hogy érintettek kérdéseikkel forduljanak hulladékgazdálkodási szakértőhöz.

Pénztárgépek ellenőrzése
2015-01-10

Az adóhatóság elkezdte az online pénztárgépek ellenőrzését. A következőkre hívjuk fel figyelmüket, mert minden hiba jelentős összegű bírsággal járhat.

Vasárnapi munkavégzés tilalma
2015-01-08

Minden kiskereskedelmi üzlet esetében az üzlet naponta 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, de vasárnap, valamint munkaszüneti napokon zárva kell tartania. Ettől eltérően – a kereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés esetén – advent vasárnaponként és az év egy vasárnapján 6 és 22 óra között nyitva tarthat. Ezen kívül december 24-én és 31-én 6 és 12 óra között, bejelentés nélkül tarthat nyitva.

EKÁER rendszer alkalmazása
2015-01-07

Az útdíj köteles szállítások, különösen a gyűjtőfuvarok esetére néhány új kivétel került szabályozásra. E szerint nem kell EKÁER azonosítót kérni: - kizárólag jövedéki terméket (pl.: sört, bort, alkoholt, dohányárut, benzint) szállító jármű esetén, - azon fuvarra, ahol az egy adott adózó által feladott, vagy részére beszállított nem kockázatos termék tömege nem haladja meg a 2500 kilogrammot, vagy a termék adó nélküli értéke nem éri el a 2 millió Ft-ot, - azon fuvarra, ahol az egy adott adózó által feladott, vagy részére beszállított kockázatos élelmiszer tömege nem haladja meg a 200 kg-ot, vagy a termék nettó összege nem meghaladja a 250 ezer Ft-ot, illetve egyéb kockázatos termékek esetén a határérték 500 kg és 1 millió Ft. A nem útdíj köteles járművel történő szállítások szabályai nem változtak.

Ügyvezető által kapcsolt vállalkozás
2015-01-06

az adózás rendjéről szóló törvény kapcsolt vállalkozásnak tekinti azon vállalkozásokat, amelyek között szerződéses kapcsolat jött létre és ahol azonos az ügyvezető személye. Kérjük a társaságok ügyvezetőit, hogy értesítsék könyvelőjüket, ha több társaságban látnak el ügyvezetői szerepet és a társaságok között szerződéses kapcsolat áll fenn, mert ez esetben ez irányú bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni. Ha van már ilyen kapcsolat a bejelentést 2015. január 15-ig kell megtenni!

Minimálbér 2015
2015-01-05

2015. január 1-jétől a jelenlegi havi 101.500 forintos minimálbér 105.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 118.000 forintról 122.000 forintra nő.

SZAKMAI NAP 2014
2014-12-03

Meghívjuk minden tisztelt Ügyfelünket a 2014. december 10–én, 9 órától kezdődő "SZAKMAI FÓRUM"-ra. A fórum helye: NAV Pécs, Rákóczi út 52., földszinti tanácsterem.

Munkanap áthelyezések 2015
2014-12-02

A 2015. évi, a szokásos munkarendtől való eltérések rendje a következő:

EKAER-Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer
2014-12-01

Az új szabályozás 2015. január 1-jétől azon fuvarokra vonatkozik, ahol közösségi értékesítés vagy beszerzés valósul meg, illetve ahol belföldi forgalomban az első adóköteles – nem magánszemély részére végzett – termékértékesítés történik.

Kilométeróra állás az ellenőrzés során
2014-11-30

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adóhatóság ellenőrzi a menetlevelek, az útnyilvántartások és a kiküldetési rendelvények valóságtartalmát.

Számlázóprogram be- és kijelentése
2014-09-12

A bejelentés papíralapon vagy elektronikusan nyújtható be. Ha irodánkat bízzák meg a bejelentéssel, akkor a következők szerint járjanak el: Az egyértelmű adatszolgáltatás érdekében egy adatlapot kérünk kitölteni a jelenleg használt programok adataival, melyet el kell juttatni ügyintézőjükhöz. Az adatlap tartalmaz olyan információkat, melyekhez esetleg meg kell keresni a program kidolgozóját és forgalmazóját. Kérjük, hogy – bármilyen egyszerűnek is tűnik az adatlap kitöltése – időben intézkedjenek az adatok begyűjtéséről. A már használt programok esetén az adatlapokat legkésőbb 2014. október 15-ig jutassák el irodánkba

Nyugdíhatósági adategyeztetés
2014-09-10

A nyugdíjhatóság már 2014-ben indít adategyeztetéseket, azért, hogy ne 25-30 év távlatából kelljen a biztosítási adatokat tisztázni. 2014. december 31-éig az 1955 és 1959 között születettek adategyeztetésére kerül sor. Ezután ötéves korcsoportonként két év alatt kell az adategyeztetést elvégezni. Idén 400 ezer ügyfél kap értesítést, de a következő években mind a közel ötmillió biztosítottra sor kerül. A hatóság az egyéni nyilvántartásában szereplő adatokat (a munkavégzés helye, az 1987 utáni kereset és a fizetett járulékok) küldi meg a még aktív dolgozóknak.

Online pénztárgép meghibásodása
2014-09-05

Amennyiben az elektronikus kapcsolattal rendelkező pénztárgép meghibásodik és a szerviz nem tud cserekészüléket biztosítani, akkor kézi nyugta kiállításával kell eleget tenni a bizonylat kibocsátási kötelezettségnek. Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani a javítás idejére. Az üzemeltető köteles a meghibásodás tényét a pénztárgépnaplóba „javítás” szöveggel és időponttal bejegyezni, de hatóság felé bejelentési kötelezettsége nincs, erre kizárólag a szerviz kötelezett. Az üzemeltető a szerviztől minden esetben követelje meg, hogy a gépnaplóba jegyezze be a szükséges intézkedéseket.

Reklámadó a kisvállalkozásoknál
2014-09-01

A reklámszolgáltató esetében akkor merül fel adókötelezettség, ha reklámtevékenység éves bevétele meghaladja az 500 millió forintot. A reklám megrendelője akkor válik adóalannyá, ha havi szinten 2,5 millió forint felett vesz igénybe olyan reklámszolgáltatást, amelyre a szolgáltató nem fizetett reklámadót.

Időszakos elszámolású ügyletek számlázása-Marad a régi szabály
2014-08-02

Minden marad a régiben! Az időszakos ügyletek körüli hajcihő végeredménye, hogy a 2014 első félévében érvényes szabályok maradnak érvényben

Időszakos elszámolású ügyletek számlázása 2015.01.01
2014-06-25

Az Országgyűlés egy sor adójogi törvényt változtatva az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó új szabályok bevezetését 2015. január 1-jére halasztotta.

Időszakos elszámolású ügyletek számlázása 2014.07.01.
2014-05-28

A 2014. július 1-jétől életbe lépő új rendelkezés szerint a régi szabály csak a közszolgáltatási és telekommunikációs szerződésekre alapuló ügyletek esetén lesz érvényes. A nem közszolgáltatási és nem telekommunikációs szerződéses ügyeleteknél a teljesítés napja az adott ügylet elszámolási időszakának az utolsó napja.

Betéti társaságok statisztikai számjele
2014-05-20

A betéti társaságok esetén a három jegyű gazdálkodási forma kód 212-ről 117-re változott, melyet kérünk javítani a nyilvántartásokban.

Az új Polgári Törvénykönyv szabályai
2014-03-17

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014. március 15. napi hatálybalépésével a gyakorlati működést érintő új szabályokra hívnánk fel a figyelmet. A változások nagy száma miatt jelen formában nem tudunk részletekbe bocsátkozni, ezért kérjük, hogy a Larix Hírlevél 2014. évi 2. számát tanulmányozzák vagy forduljanak jogi szakértőjükhöz..

Beszámoló elfogadása és az osztaléknyilatkozat
2014-03-15

Az éves beszámoló elfogadása érdekében minden gazdasági társaságnak taggyűlést kell tartania, a beszámoló elfogadásáról és a keletkezett eredmény sorsáról határozatot kell hoznia.

Pénztárgép 2014 újabb változás
2014-03-10

A visszavont engedélyű pénztárgépek esetén a 2014. április 30-ig üzembe helyezett pénztárgépekre igényelhető támogatás. Ebből az következik, hogy a többi esetben a február utáni üzembe helyezésekre már nem jár támogatás.

Pénzmosási törvény alkalmazása
2014-02-28

A törvény előírásai szerint a Larix Audit Kft-vel üzleti kapcsolatban lévő összes ügyfelünket 2014. december 31-ig át kell világítani.

Pénztárgép támogatás 2014
2014-01-29

A 2014. január 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után járó 50 ezer forintos támogatás legkésőbb 2014. április 30-ig igényelhető.

Nyugtaadás kizárólag számlával
2014-01-29

Új Nemzetgazdasági Miniszteri rendelet foglalkozik azon adóalanyokkal, akik a pénztárgépes nyugtaadás helyett minden esetben számlát állítanak ki. A rendelet arra kíván hatni, hogy többen használjanak pénztárgépet.

Munka Törvénykönyv változása 2014
2014-01-16

A munkáltató – a felek naptári évre kötött írásbeli megállapodása alapján – az életkor szerinti pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki. 2014-től tehát a húsz munkanapos alapszabadság egyharmadának következő évre történő átviteléről már nem állapodhatnak meg a felek.

Kft. tőkeemelése a Ptk változása miatt
2014-01-14

A 2014. március 15-én életbe lépő új Polgári Törvénykönyv értelmében a korlátolt felelősségű társaságok minimum jegyzett tőke összege 500 ezer forintról 3 millió forintra emelkedik.

Pénztárgép napló kötelező vezetése
2014-01-09

A NAV hivatalos közleményt adott ki a pénztárgépnapló használatáról. A közlemény értelmében a pénztárgépek üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgéphez egy pénztárgépnapló kell, hogy tartozzon.

Munkaszüneti napok áthelyezése 2014
2014-01-07

A 2014. évi, a szokásos munkarendtől való eltérések rendje a következő:

Minimálbér 2014
2013-12-05

2014. január 1-jétől a jelenlegi havi 98.000 forintos minimálbér 101.500 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 114.000 forintról 118.000 forintra nő.

KATÁ-s adatszolgáltatás 1 milliónyi számla felett
2013-11-25

A KATÁ-s számlát befogadó adóalany a tárgyévet követő év március 31-ig külön adatszolgáltatás keretében köteles eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségének, melyben nem kell feltüntetni a szolgáltatás besorolási számát.

Pénztárgép megrendelés NAV-on keresztül
2013-11-18

2013. november 16. után a pénztárgép cseréjéhez kapcsolódó megrendelést kizárólag a NAV internetes felületén, az eBEV szolgáltatáson keresztül lehet leadni. Ha ilyen igényük merül fel, keressék meg irodánkat

Átváltható utalvány nem minősül béren kívüli juttatásnak
2013-11-17

A visszaváltható, vagy más utalványra átforgatható utalvány esetén a kedvező adózási szabályok nem érvényesíthetők. Ilyen utalványok juttatása jövedelemnek minősülnek.

Iparűzési adó kedvezmény 2013-tól
2013-11-16

Ha az adóalany állományi létszáma 2012. évi létszámhoz képeset nő, akkor minden létszámnövekedés után 1 millió Ft-tal csökkenthető az adó alapja.

Fordított áfa tudomásulvételi eljárásban
2013-11-15

A fordított adózás szabályai kell alkalmazni az építési hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött építési, építési-szerelési tevékenysége esetén is.

Határozott idejű számlák 2014.07.01-től
2013-11-13

Az időszakos elszámolású ügyletek (bérbeadás, folyamatos szolgáltatás, közüzemi díjak) teljesítési időpontja a mai szabályok szerint a fizetés esedékességének a napja.

Családi járulékkedmezmény
2013-10-25

A személyi jövedelemadó törvényben az eddig megszokott családi kedvezmény változatlanul fennmarad, de azon személyek esetében, akik alacsony keresetük miatt nem tudták a teljes kedvezményt igénybe venni, azok 2014-től a saját járulékuk csökkentésével további kedvezményt érvényesíthetnek.

Adóhatóságtól, Cégbíróságtól kapott levek átvétele
2013-09-09

Az adóhatósági levelek kézbesítési szabályai 2013-tól ismét változtak. Kézbesítettnek minősül az a levél is, ami az kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza az adóhatósághoz. Az át nem vett levél, egy hiányzó névtábla esetén az adóhatóság bírságot szabhat ki, vagy a vállalkozás adószámának felfüggesztését, vagy akár adószám törlését is elrendelheti, a Cégbíróság elrendelheti a kényszettörlést.

NAV Nyugtaellenőrzés a helyszínen
2013-09-05

Az állami adóhatóság új fegyverként veti be a kereskedelmi egységek helyszíni ellenőrzését, amikor az ellenőrök egész nap a kereskedelmi egységben ülnek és figyelnek. Ezzel érik el, hogy minden esetben nyugtaadásra kerüljön sor.

Pénztárgépcsere 2013.09.30-ig
2013-08-26

2013. augusztus végéig kellett megszerezni a beszerzendő gépek egyedi kódját és a pénztárgépeket legkésőbb szeptember 30-ig kell megrendelni, úgy hogy a hónap végéig a megrendelés visszaigazolása is rendelkezésre álljon.

Végrehajtási költségátalány
2013-08-25

Ha az adóhatóság végrehajtást kezdeményez az adóalany ellen, akkor - végzés kiadásával - végrehajtási költségátalány megfizetésére is kötelezheti. A végrehajtás minimális végrehajtási költségátalánya 5.000 Ft.

Táppénz, TGYÁS, GYED összegének számítása
2013-08-15

A táppénz összegének megállapítása során ezentúl nem kell figyelembe venni a korábbi jogviszonyokból eredő jövedelmeket, csak az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet.

Polgári Törvénykönyv fizetési határidő és késedelmi kamat szabályai
2013-07-05

Törvénymódosítás készült a Polgári Törvénykönyv fizetési határidőre és késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseire, melyek 2013. július 1-jétől léptek életbe.

2013. augusztus 1-től adótörvényváltozások
2013-07-04

A vállalkozások év közben sem nyugodhatnak meg. A változásnál nincs állandóbb!

Pénztárgép támogatás
2013-07-01

Minden vállalkozásnak 2013. július 1-jétől lehetősége van arra, hogy pénztárgép vásárlására vissza nem térítendő támogatást igényeljen.

Munkatörvénykönyv módosítása
2013-06-29

Módosításra került a havibéres dolgozók távolléti díja.

Pénztárgépcsere 2013.08.31-ig
2013-06-28

A vállalkozásoknak 2013. június 30-a helyett augusztus 31-áig kell végrehajtani a nem elektronikus naplóval ellátott pénztárgépek cseréjét és azok online bekötését.

Kft-ék jegyzett tőkéje
2013-05-29

A 2014. márciusában hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv magában foglalja a gazdasági társaságokra, ezen belül a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályokat is.

Évközi adótörvény változások
2013-05-28

Az Országgyűlés évközi adóváltozásokat fogadott el, a lényeges változások a következők:

Készpénzfizetés korlátozása
2013-02-15

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013-tól előírja, hogy minden számlanyitásra kötelezett adózó (társaság, áfa-körös egyéni vállalkozó és áfa-körös magánszemély) egy másik számlanyitásra kötelezett adózónak egy hónapon belül maximum 1,5 millió Ft készpénz

Bérszámfejtés havibéreseknél
2013-01-16

A törvény havibér esetén az egy napra jutó távolléti díj számítását a következők szerint szabályozza: a havibér összegét el kell osztani 174 órával, majd ezt meg kell szorozni a napi munkaidővel (ez általában 8 óra).

Számla kötelező tartalma 2013
2013-01-15

A különböző rémhírek ellenére közöljük, hogy a számlán a vevő adószámát csak a következő estekben kell feltüntetni:

Adóhatósági igazolások 2013
2013-01-15

Az adó-, a jövedelem-, illetőség igazolás kiállítására a hatóságnak 6 nap áll rendelkezésre. Az elektronikus bevallásra kötelezett adóalanyok kizárólag elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket.

Pénzforgalmi áfás számlák kezelése
2013-01-12

A pénzforgalmi szemléletű áfa alkalmazását viszonylag kevés számú vállalkozás választotta. Ennek ellenére jó tudni, hogy a számlabefogadó a pénzforgalmi elszámolású vállalkozástól kapott számla esetében csak a kifizetés időpontjában vonhatja le a számla áfa-tartalmát. Annak érdekében, hogy az áfa-bevallás helyesen készüljön el, kérjük partnereink segítségét. Ez úgy valósulna meg, hogy a szállítóktól beérkezett pénzforgalmi szemlélettel készült számlákat elkülönítetten adják át irodánk részére. Ha az adott hónapban megtörtént a pénzügyi rendezés (teljes vagy részleges átutalás, kompenzáció, stb.) akkor a számlára kérjük rögzíteni a pénzügyi teljesítés napját, összegét. A pénzforgalmi teljesítésű tételekről külön nyilvántartást kérünk vezetni és azt havonta kérjük irodánk részére átadni.

Banki tranzakciós illeték
2013-01-11

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény az év első napján lépett hatályba. A jogszabály szerint a tranzakciós illeték általános mértéke 2 ezrelék, a készpénzfelvételé pedig 3 ezrelék, de tételenként maximum 6 ezer Ft.

Minimálbér 2013
2013-01-10

2013. január 1-jétől a jelenlegi havi 93.000 forintos minimálbér 98.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 108.000 forintról 114.000 forintra nő.

Társasági szerződések módosíása 2013.01.31-ig
2012-12-20

Újra felhívnánk a társaságok vezetőinek figyelmét, hogy legkésőbb 2013. február 1. napjáig a cégbíróság részére társasági szerződés módosítást kell benyújtania:

Alanyi adómentesség határa 2013-tól
2012-12-14

Az áfa-törvény 2013-ra vonatkozó változásai között szerepel az alanyi adómentesség értékhatárának megemelése, mely szerint felső értékhatár 6 millió Ft.

KIVA alkalmazása
2012-12-13

A kisvállalati adó alapja az adózó pénzügyi szemléletű eredménye (tárgyévi és előző évi mérlegben kimutatott pénzeszközök különbözete) és a társadalombiztosítási szempontból járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések együttes összege.

KATÁ-s vállalkozótól kapott számla
2012-12-12

A törvény adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az adóhatóság felé, a kisadózó és a tőle számlát befogadó vállalkozás számára egyaránt, ha a kisadózó a naptári évben több mint 1 millió forint értékben számláz az adott vállalkozás felé.

KATA szabályai
2012-12-08

Adó alanya lehet az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt., kkt. Ezt az adózást a bejelentkezést követő hónap első napjától lehet választani. Aki jövő január 1-jétől alkalmazni kívánja ezt az adózást, annak 2012. december 31-ig kell bejelentkeznie, de év közben is választható.

Pénzforgalmi áfa bejelentkezés év végéig
2012-12-06

A 2013-as évtől lehetőség lesz pénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolás alkalmazására. Ennek a lényege, hogy abban az adóidőszakban kell a felszámított áfát megfizetni és a levonható áfát érvényesíteni, amikor azok ellenértékei pénzügyileg realizálódnak.

Veszteségelhatárolás 2012-ben
2012-11-15

Az idén életbelépett módosítás alapján a társasági adóban a korábbi évek elhatárolt veszteségét az adózó legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50%-ig jogosult elszámolni.

Első munkahely támogatás
2012-11-01

Első munkahely garancia címmel központi munkaerő-piaci programot hirdettek. A pályakezdő, 25 évnél fiatalabb, új dolgozó teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára legfeljebb 4 hónapig a munkabérét és a rá eső szociális hozzájárulási adót térítik meg.

Orosz Bertalan
2012-07-10

A Larix Audit Kft. vezetése mély megrendüléssel tudatja, hogy barátunk és volt munkatársunk, a társaság alapítójaOROSZ BERTALAN61 éves korában eltávozott közülünk.Temetése 2012. július 27-én 14 órakor lesz a pécsi temetőben.

FÉLFOGADÁSI IDő
2012-06-29

FÉFOGADÁS: 2012. július 1-től Hétfőn és szerdán: 12 - 16 óra között, Kedden, csütörtökön és pénteken: 8 - 12 között

Távközlési adó
2012-06-28

Az adó mértéke híváskezdeményezés esetén 2 forint/megkezdett perc, üzenetküldés esetén sms minden darabja után szintén 2 forint.

Áfa-levonással kapcsolatos EU döntés
2012-06-26

Az áfa-levonást az adóhatóság a számlakibocsátó által elkövetett szabálytalanságok miatt csak akkor tagadhatja meg, ha az adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogot megalapozó ügylettel adócsalásban vesz részt.

Új Munka Törvényvkönyv
2012-05-22

Az új Munka Törvénykönyvének nem minden eleme lép életbe 2012. júliusától. 2013. január 1-jétől lépnek életbe a szabadság, a betegszabadság, a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság alkalmazására és a távolléti díj számítására vonatkozó jogszabály.

Szállítói kifogás azonnali kezelése szükséges
2012-03-25

Amennyiben olyan számla, egyenlegközlő érkezik be a társaság címére, amely vitatott és a teljesítés nem kerül elfogadásra, akkor a fenti okmányt 15 napon belül, kifogás közlése mellett ajánlott küldeményként juttassák vissza a feladónak

Értékcsökkenés rugalmasabb kezelése
2012-02-29

Az adózó a társasági adótörvény mellékletében rögzített leírási kulcsoknál alacsonyabbat is választhat, de az nem lehet kevesebb, mint a számviteli törvény által meghatározott mérték

Újra itt a TEÁOR szám a Cégjegyzékben
2012-02-20

Társaságok újra kötelesek lesznek feltüntetni a cégjegyzékben a főtevékenységükett és további tevékenységi köreiket azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével.

Egyszerűsített munkavállalók minimálbére 2012
2012-01-19

Az alkalmi munkávállalók esetén a mimimálbér 85 és középfokú végzettség esetén a garantált bérminimum 87%-a kötelezően alkalmazandó bér.

Kamarai hozzájárulás
2012-01-16

A 2012. előtt működő vállalkozások 2012. február 29-ig kötelesek kamarai nyilvántartásukat bejelenteni.

Áfa igénylés újbóli korlátozása!
2012-01-15

Ha bármelyik olyan számla nem került teljes egészében kiegyenlítésre, amellyel kapcsolatban adólevonási jogot gyakorolt az adóalany, akkor a hatóságnak 75 napon belül kell az adót kiutalnia.

Elvárt béremelés elmaradásának következményei
2012-01-13

Ha a kompenzáció nem terjed ki a dolgozók kétharmadára sem, akkor adókedvezmény nem érvényesíthető és a vállalkozás közbeszerzési eljárásokon ajánlattevőként nem indulhat, költségvetési támogatásra nem lesz jogosult és a munkaügyi ellenőrzés során hátrány

Ki a saját jogú nyugdíjas 2012-től?
2012-01-12

2012. január 1-jétől a korhatár előtti, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás nem nyugellátás, ezért az ilyen ellátásban részesülő személyek nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak, és nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

Mimimálbér 2012
2012-01-10

2012. január 1-jétől a jelenlegi havi 78.000 forintos minimálbér 94.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 94.000 forintról 108.000 forintra nő.

Szállítólevél, mint szigorú számadású nyomtatvány
2012-01-09

Az adózás rendjéről szóló törvény melléklete szerint a szállítólevél is bekerül a nyomtatvány forgalmazók általi adatszolgáltatási körbe, tehát az adóhatóságnál visszakereshető, hogy melyik adóalany milyen szállítólevél tömbbel rendelkezik.

Munkabérek nettó értékének megőrzése
2012-01-07

Kiadásra került a munkabérek nettó értékének megőrzéséről szóló Kormányrendelet.

Bejelentési kötelezettség készpénzfizetéskor
2012-01-05

A vevőnek készpénzfizetés esetén 2 millió Ft (eddig 5 millió Ft) feletti teljesítés esetén, a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül bejelentéssel kell élnie az adóhatóság felé.

Pénztárgép átállítás 27% áfa miatt
2011-12-15

Az adómérték változása miatt minden pénztárgépet 2012. február 29-ig át kell állíttatni és az átállításig kézi kibocsátású nyugtát és számlát lehet csak kibocsátani.

Szociális hozzájárulási adó
2011-12-12

Társadalombiztosítási járulék helyett szociális hozzájárulási adó lép be.

Adóregisztrációs eljárás
2011-12-10

Az újonnan alakuló társaságok a bejegyzési kérelemmel adószámot kérnek az adóhatóságtól.

Helyi adó tételeinek emelése Pécsett
2011-11-30

A Pécs városi közgyűlés jelentős emelését hajtott végre az ingatlan- és telekadó területén. Ezenk kívül növelte az iparűzési adó adóalapját.

Környezetvédelmi termékdíj 2012
2011-09-20

A jövő évtől új Környezetvédelmi termékdíj törvény lép életbe, a jelenlegi mentességi szabályok is megszüntetésre kerülnek. Három területen bevezetésre kerül az átalány termékdíj.

Ingatlan tulajdonnal rendelkező társaság üzletrész
2011-09-01

2011. július 15-től érvényes Illetéktörvény alapján a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése csak bizonyos esetekben illetékköteles.

Ki nem fizetett számlák áfa-tartalma
2011-08-22

Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a közösségi joggal ellentétes a magyar áfa-törvény azon rendelkezése, amely kizárja a ki nem fizetett ügyletekből származó általános forgalmi adó visszatérítését.

Pénztárgép átállítás
2011-07-12

Felhívjuk azon vállalkozásaink figyelmét, ahol euró kezelésére is alkalmas pénztárgép működik, hogy az euró alkalmazásának évszámát még ez évben át kell állíttatni. Eddig a 2013-as euró bevezetése volt beállítva, 2012-es felkészülési időszakkal. Ezt át ke

Standolási kötelezettség eltörlése
2011-07-11

Módosult a Jövedéki törvény. A törvény kihirdetésével egy időben, azaz 2011. július hónaptól eltörlésre került a vendéglátóipari egységeknél előírt havi standolási kötelezettség.

SZÉP-Kártya
2011-06-30

A SZÉP-kártyát 2011. július elsejétől lehet igényelni, kedvezményes adózással egy munkavállaló évi 300.000 forint értékben kaphatja meg, és a munkáltatóknak a támogatás 1,19 szerese után kell 16 százalékos személyi jövedelemadót fizetniük, más közterhet a

Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése
2011-04-02

A bejelentést kizárólag akkor tudjuk megtenni, ha a megkötött munkaszerződés és az általunk kiadott adatlap a belépés napja előtt az irodánkba érkezik. A kizárólag telefonon történő bejelentést nem tudjuk elfogadni! Ahol gyakori az egyszerűsített foglalko

Osztaléknyilatkozat a Cégbíróságnak
2011-03-16

Amennyiben a 2010. évi beszámoló keretében osztalék kerül meghatározásra, akkor az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Az ügyvezetőnek az ilyen értelmű nyilatkozatát a taggyűlés napjá

Hulladékkokról szóló bejelentés
2011-02-25

A Hulladékgazdálkodási törvény értelmében minden olyan szervezet, személy, aki hulladékot termel, birtokol, kezel, köteles a hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetni.

Ingatlan bérbeadás adózása 2011
2011-01-19

A bérbeadásból származó jövedelem minden esetben összevont adóalapot képező egyéb jövedelem, külön adózó jövedelemként már nem kezelhető. Ennek következtében alkalmazni kell az adóalap-kiegészítés (a szuperbruttósítás) szabályait.

Üzemegészségügyi bejelentés megszűntetése
2011-01-17

Ez évtől a 89/1995 (VII.14.) Kormány rendelet módosítása értelmében az alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknak nem kell évente bejelentést készíteniük az OMMF felé.

A SZABAD pénztárváltásról!
2011-01-13

Minden magánnyugdíjpénztári tag 2011. március 1-vel, automatikusan visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, ha 2011. január 31-ig nem nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja tartani tagságát. A nyilatkozatot kizárólag személyesen lehet megtenni az Országos Nyu

Telekadó Pécs 2011
2011-01-12

Pécs Város Önkormányzata rendelettel 2011. január 1-től telekadót vezetett be. Bevallásra kötelezett minden telektulajdonos (vállalkozás, magánszemély) vagy vagyoni érték jogosultja (haszonélvező, vagyonkezelő) a Pécs város területén elhelyezkedő telkére

Magánnyugdípénztári tagság
2011-01-04

A magányugdíjpénztári tagoknak 2011. január 31-ig kell az állami nyugdíjhatátóság előtt, személyesen nyilatkoznia, hogy marad a pénztár tagja. Nyilatkozat hiányában automatikusan visszalép az állami nyugdíjrendszerbe.

Minimálbér 2011
2011-01-03

2011. január 1-jétől a jelenlegi havi 73.500 forintos minimálbér 78.000 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 89.500 forintról 94.000 forintra nő.

Feltötési kötelezettség változása
2010-12-12

A társasági adó és a helyi iparűzési adó összegét az adóév várható fizetendő adójának összegére ki kell egészíteni. A december 20-i feltöltési kötelezettség alól mindkettő adónem esetén - mentesül az a vállalkozás, amelynek 2009. évi árbevétele ne

Béren kívüli juttatások
2010-12-09

2011-től megszűnik a természetbeni juttatás fogalma, helyette két juttatási forma lép: a béren kívüli juttatások és a béren kívülinek nem minősülő egyéb meghatározott juttatások

Szja 2011
2010-12-08

Az adó mértéke minden jövedelemre, egységesen 16%, kivéve az egyéni vállalkozó jövedelme (ami 500 milliós adóalapig 10%-kal, felette 19%-kal adózik) és a tartós befektetések hozama (ami 10 vagy 0%-os adómértékkel adózik).

Háztartási munka és adórendszeren kívüli kereset
2010-09-15

Az adórendszeren kívüli kereset az, melyet a háztartási alkalmazott ily módon létrejött jogviszonyban megszerez.

Közbeszerzésekhez tartozó adóigazolás
2010-07-13

A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetések rendje az Adózás rendjéről szóló törvényben kerülnek szabályozásra.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2010.08.01-től
2010-07-12

Új törvény született az egyszerűsített foglalkoztatásról, melybe nem szerepel a háztartási munka szabályozása, arra külön törvény került elfogadásra.

Széchenyi kártya új szabályai
2010-07-09

A Kormány döntést hozott a Széchenyi kártya igénybevételének bővítéséről. A következő hitel típusok igénylésére lesz mód:

Adótörvények változásai 2010. 2. félévtől
2010-07-05

A társasági adóban a 19%-os adókulcs megtartása mellett 500 millió Ft adóalapig 10%-os adókulcs kerül megállapításra.

Iparűzési adó a régi
2010-06-29

Az Országgyűlés elfogadta a Helyi iparűzési törvény újbóli változtatását, mely alapvetően azt jelenti, hogy visszaáll a 2009. decemberi állapot.

Adószám felfüggesztés következményei
2010-03-22

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a beszállítókról szerezzék be a legszükségesebb információkat, annak érdekében, hogy a kapott számla elszámolhatósága és áfa-tartalmának levonhatósága ne legyen megkérdőjelezhető.

Elektronikus beszámoló
2010-02-25

A 2009. évről szóló beszámoló kizárólag elektronikus úton tehető közzé. Az elektronikus beszámolót ügyfeleink által meghatalmazott dolgozónk küldi be a kormányzati portálon keresztül a Céginformációs szolgálat részére, aki ezt tovább küldi az illetékes Cé

Norma átalányok 2010-től
2010-02-01

2010. január 1-től módosultak a gépjárművek alapnorma-átalányai. Minden kategóriában csökkentek a fogyasztásként elszámolható üzemanyagok mértékei.

Céginformáció
2010-01-22

2010-től új szolgáltatással állunk Ügyfeleink rendelkezésére, mellyel lehetőséget biztosítunk üzleti partnereik leinformálására. A partner nevének, adószámának vagy cégjegyzék számának ismeretében azonnal elérhető a társaság cégkivonata, illetve megjelení

Építőipari válallkozások regisztrációja
2010-01-21

Az Építésről szól 1997. évi LXXVIII. törvény tavalyi változása előírja, hogy minden építőipari kivitelezést, azaz építési beruházást és erre vonatkozó építőipari műszaki vezetést végző vállalkozás 2010. január 31-ig regisztráltatni köteles magát a megyei

Minimálbér 2010
2009-12-02

2010. január 1-jétől a jelenlegi havi 71.500 forintos minimálbér 73.500 forintra emelkedik. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma 89.500 forintra nő.

Egyéni cég
2009-11-23

Kizárólag egyéni vállalkozó alakíthat egyéni céget, mely a Cégbíróságnál történt bejegyzés napján jön létre.

Veszteségelhatárolás 2009-től
2009-11-15

2009. január 1-re visszamenő hatállyal megszűnik az egyéni vállalkozók, az őstermelők és a társas vállalkozások esetén a veszteségelhatároláshoz szükséges adóhatósági engedély. A törvények módosítása szerint a veszteség csak akkor határolható el, ha rende

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés
2009-08-23

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés alkalmazását a Munkaügyi felügyelet is ellenőrzi.

Szálláshely 18%-os áfa 2009.07.09-től
2009-07-09

Az Áfa-törvény 2009. június 29-én ismét módosításra került, mely szerint a kereskedelmi szálláshely szolgáltatást a kedvezményezett 18 %-os kulcs alá lett sorolva.

Táppénz mértékének jelentős csökkenése
2009-06-15

A táppénz havi összege nem haladhatja meg a táppénz első napján érvényes minimálbér négyszeresét, 2009-ben a havi 286.000 Ft-ot. A táppénz mértéke két évnél hosszabb biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem 60%-a (70% volt).

Járulék csökkenés
2009-06-11

A foglalkoztatókat és az egyéni vállalkozókat terhelő 29%-os tb-járulék mértéke a mindenkori minimálbér kétszereséig (2009-ben 143.000 Ft-ig) 26%-ra mérséklődik.

Előleg és időszakos elszámolású számlák kezelése
2009-06-10

A 2009. július 1-je előtt kapott előleg esetén az előleg áfa-tartalma 20%, a 2009. június 30. utáni végszámlában szereplő különbözet 25%-os.

Áfa mértéke újból 25%
2009-05-28

2009. július 1-től a normál adókulcs 25%-ra emelkedik, a tejet, a tejtermékeket és a gabona, liszt, keményítő, tej felhasználásával készült termékeket csak 18%-os forgalmi adó terheli. A kedvezményes adókulcs alkalmazására besorolható termékeket a törvény

Standolás havi rendszerességgel
2009-04-28

2009. május 1-jétől a vendéglátóhelyeknek havonta kell rögzíteniük a szeszesitalok forgalmának (beszerzés, értékesítés és készlet) adatait.

Pénztár záróállománya
2009-02-24

Az Országgyűlés döntése alapjána pénztárkészlet havi átlagos állománya nem haladhatja meg az éves bevételek 2%-át. Az eddigi szabályozás 1,2%-ot írt elő.

Készpénz fizetési korlát feloldása
2009-02-24

Az országgyűlés eltörölte a 250.000 Ft feletti készpénz fizetés esetén kiróható bírságot.

Cégautóadó 2009. február 1-jétől
2009-01-06

Az adó tárgya: Egyrészt az a gépjármű, amit az szja-törvény személygépkocsinak nevesít és nem magánszemély tulajdonát képezi.

Kiküldetési rendelvény
2009-01-05

Javasoljuk kiküldetési rendelvény mielőbbi megvásárlását, annak érdekében, hogy a gépjárműhasználat miatti kifizetések folyamatossága biztosított legyen.

Pénztár záróállománya
2009-01-05

A Számviteli törvény a pénzkezelési szabályzatra vonatkozó előírásokat bővítette. A szabályzatban 2009. január 1-jétől a készpénz záróállományát úgy kell szabályozni, hogy annak naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg az előző üzleti év ö

Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatás
2008-11-26

Az Apeh új állásfoglalása kimondja, hogy a bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások - így a közüzemi szolgáltatások is - a bérbeadás áfabeli megítélése szerint számlázhatók tovább, függetlenül attól, hogy értékük elkülönített mérőóra, vagy vetítési alap seg

Sinka Péter
2008-10-09

Megrendülten közöljük, hogy Sinka Péter társaságunk alapítója és volt ügyvezetője 2008. október 9-én elhunyt. Temetése 2008. október 28-án 12.30-kor lesz a pécsi temetőben. Sinka Pétert saját halottunknak tekintjük, emlékét megőrizzük.

Szakképzési hozzájárulás 2008.09.01-től
2008-09-26

Eddig minden vállalkozás megtehette azt, hogy szakképző iskolával, felsőfokú intézménnyel közvetlenül szerződött és ezeknek az intézményeknek a szakképzési hozzájárulás terhére támogatást adott.

Társasági szerződés módosítása
2008-07-21

A társasági szerződések módosításáról legkésőbb 2008.12.31-ig kell gondoskodni.

Illeték törvény változásai
2008-07-18

Az ajándékozási illeték tárgyát képezi az eddigi ingatlan és ingóság ajándékozásán kívül a vagyoni értékű jogról való ellenszolgáltatás nélküli lemondás is. Ez azt jelenti, hogy ha valaki követeléséről ellenszolgáltatás nélkül lemond, követelését átengedi

Határozott időre szóló elszámolás EVA esetén
2008-07-15

A szakmai vélemények szerint ez a szabályozás minden határozott időre kötött elszámolás esetén kötelezően alkalmazandó, kivéve az EVA-s számlakibocsátót, ahol a valós teljesítési napra kell számlázni.

Cégbírósági eljárási illeték
2008-05-07

A Cégbíróság tájékoztatása szerint, amennyiben bármely rendezetlen ügyben a Cégbíróságnak el kell járnia az adott társaságnál azonnal eljárási illetéket szab ki, melynek legkisebb összege 50.000 Ft. Ilyen ügy lehet a beszámoló késői benyújtása miatti fels

Fordított adózás 2008. május 1-től
2008-04-15

Az Áfa törvény fordított adózásról szóló rendelkezése 2008. május 1-től megváltozott.

Határozott időre szóló elszámolás
2008-04-12

Az új áfa-törvény 2008. január 1-től lehetőséget ad arra, hogy termékértékesítéskor és szolgáltatásnyújtáskor a felek részletfizetésben (ha az ügylet tárgya természetben osztható) vagy határozott időre szóló (heti, dekád, havi, stb.) elszámolásban állapod

Közbeszerzésekkel kapcsolatos kifizetés
2008-03-12

Az Országgyűlés által 2008. március 10-én módosította az áfa-törvényt.

Társasági szerződés módosítása
2008-02-25

A Gazdasági társaságokról szóló törvény 2007-es változásai és a gazdasági környezetben történt változások megkövetelik, hogy a társasági szerződések módosításra kerüljenek, legkésőbb 2008.07.01-ig, de a módosítást a 2008. évi első taggyűlésnek el kell fog

Ügyvezetői nyilatkozat osztalékfizetés esetén
2008-02-20

Taggyűlésnek kell jóváhagynia az éves beszámolót és határoznia kell az éves eredmény sorsáról, valamint dönteni kell a kifizetendő osztalék mértékéről. Új szabály: Az osztalék kifizetése előtt az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az osztalék ki

Készpénzfiezetés számlák használata
2008-01-11

Minden ellenkező hír ellenére a készpénzfizetési számla megnevezésű nyomtatvány, ha az Apeh által kiadott sorszámmal került kinyomtatásra, használható minden készpénzfizetéssel megvalósuló teljesítés esetén.

Kiegészítő tevékenységű nyugdijas vállalkozó
2008-01-10

A kiegészítő tevékenységet végző egyéni vagy társas vállalkozó, díjazásától függetlenül egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére lesz kötelezett.

Fordított adózású számla
2007-12-06

A fordíott adózás alkalmazása esetén a következő formai kellékeknek kell megjelenni a számlán:

Fordított adózás az áfá-ban
2007-11-26

A 2008. évi áfa-törvény új tevékenységekre vezeti be a fordított adózást.

Könyvvizsgálati kötelezettség módosítása
2007-09-24

2008-tól könyvvizsgálatra az a vállalkozás lesz kötelezett, ahol az üzleti évet megelőző két év átlagában a nettó árbevétel meghaladja a 100 millió forintot, vagy két év átlagában 50 főnél több az átlagos állományi létszáma.

Ingatlan bérbeadás áfája
2007-04-18

Az Apeh közleményben tette közzé, hogy ingatlan bérbeadás miatt év közben is lehetőség van általános szaályok szerinti (azaz áfa körbe tartozó) bejelentkezésre.

Nem biztosított magánszemély járuléka
2007-04-13

Azon magánszemély, aki nem biztosított az a minimálbér 9%-nak megfelelő mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Hírek

Átalányadós egyéni vállalkozó adózása 2023-tól
Az átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adóalapjának és tb-járulék alapjának meghatározása során visszatér a régebben alkalmazott göngyölítéses módszer, mely szerint az adott időszakra összesített szja-köteles jövedelemből levonásra kerül az előző negyedévi összeg, majd ez lesz az aktív hónapok számával elosztva. Ha az adóalap kisebb, mint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum utáni adólap, akkor a minimálbér, vagy garantált bérminimum összege után kell adót és járulékot fizetni.

Iparűzési adó kisvállalkozóknaj 2023
Az új szabályozás értelmében kedvezményben részesülhetnek a 25 millió forint árbevételt meg nem haladó vállalkozások, függetlenül attól, hogy milyen gazdálkodási formában működnek.

24 hónapos munkaidőkeret a turizmusban, vendéglátásban, fuvarozásban
A 468/2022. számú Kormányrendelet a turizmussal, a vendéglátással és a fuvarozással összefüggő ágazatok esetében, a Munka törvénykönyvét felülírva 2022. november 21-től lehetővé teszi a 24 hónapos munkaidőkeret alkalmazását

Hibrid és elektromos járművek fogyasztási normája
A 60/1992. Kormányrendelet módosítása alapján 2022. október 1-jétől szabályozásra került a hibrid és az elektromos járművek fogyasztási normája, mely igazolás nélkül, adómentesen elszámolható. A hibrid jármű esetén a motor hengerűrtartama szerinti norma 70%-a számolható el. A tisztán elektromos járművek esetén 3 liter 95-ös motorbenzin ára számolható el 100 kilométerenként.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Telefonon történő előzetes egyeztetés szerint