A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Oltásra kötelezhető a munkavállaló?

2021-12-16

A 2021. november 1-jével életbelépő 598/2021. számú Kormányrendelet alapján a munkáltató – munkahely és munkakör sajátosságaira tekintettel – védőoltás felvételét írhatja elő azon munkavállalója esetében, aki a rendelet hatálybalépése előtt az oltást nem vette fel, kivéve, ha a munkavállaló a rendelet alapján nem mentesül e kötelezettsége alól. Mentességet az kaphat, aki a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagy háziorvos által ilyen értelmű igazolással rendelkezik.


A munkáltató papír alapon, vagy elektronikus úton köteles tájékoztatni a dolgozókat az oltás felvételéről, a határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának következményeiről. Az első oltást a dolgozónak az értesítést követő 45 napon belül kell felvennie. Azon dolgozó, aki előírt oltási kötelezettségének nem tesz eleget, az legfeljebb 12 havi fizetés nélküli szabadságra küldhető. Ennek jogkövetkezménye, hogy a dolgozó biztosítása szünetel és csak az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése mellett lesz jogosult egészségügyi ellátásra. Ez már drámai következmény!
A 12 hónap letelte után a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. Tehát 12 hónap előtt ilyen indokkal nem lehet felmondani.
Szakemberek véleménye szerint a munkáltató kellő körültekintéssel járjon el, hallgasson meg munkavédelmi szakembert, abban a tekintetben, hogy mely munkakörök esetében elkerülhetetlen a védőoltás felvétele. Alapvető elvárás, hogy az intézkedések valóban arra irányuljanak, hogy a fertőzés továbbterjedésének esélye minimálisra csökkenjen.
 

Hírek

Kamari hozzájárulás új bankszámlára
A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára.

Háborús konfliktus hatása az éves beszámolóra
Fel kell hívni minden vállalkozás vezetőjének a figyelmét, hogy ugyan a konfliktus gazdasági hatásai ez idő szerint pontosan még nem mérhetők fel, de kedvezőtlen jelei már érzékelhetőek és a recessziós hatások akár hosszabb ideig is elhúzódhatnak, melynek akár hatásuk lehet a 2021. éves éves beszámolóra is. A bizonytalanság a beszámolók összeállítóit körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves beszámolónak az adott vállalkozás valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot

Különdíjak bevezetése
Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy könyvelőirodánk egyes szerződésben nem szereplő szolgáltatások esetében külön díjakat fog bevezetni. A különdíjakat honlapunkon tesszük közzé.

KATÁSOK Nyugdíja
Az 50 ezer forintot fizető főállású kisadózó esetében már eddig is bekövetkezett az a kedvezőtlen eset, hogy a kisadózó személy egy év alatt nem tett szert teljes év szolgálati időre.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között