A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

2022. évi adó- és tb-változások

2021-12-07

A következőkben a jövő évre vonatkozó adóváltozásokat foglaljuk össze, megjegyezve azt, hogy több törvény nem került még elfogadásra, esetleg még változások következhetnek. Személyi jövedelemadó: • 25 év alatti fiatal adóalapot csökkentő kedvezményre jogosult azokra a hónapokra, melyekben a fiatal nem töltötte be a 25. életévét, illetve a betöltés hónapjára. • Új törvényi elemként jelenik meg az úgynevezett kriptoeszközökből keletkező jövedelem utáni adózás. Az ilyen ügyletekből származó jövedelem összege megegyezik az adóévben elért ügyeleti nyereséggel. • Az egyéni vállalkozó átalányadózásba akkor léphet, ha átalányadózás előtti évben a bevétele nem haladta meg és első évben várhatóan nem haladja meg az év első napján érvényes éves minimálbér 10-szeresét, kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén a minimálbér 50-szeresét. (2021-ben ez 20, illetve 100 millió, és 2022-ben 24, illetve 120 millió forintot jelent.) Katás egyéni vállalkozó is áttérhet az átalányadózásra. • Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására alkalmazott költséghányadok változtak. • Amennyiben a magánszemély kötelezett a szocho megfizetésére, akkor a jövedelmének a 89%-a után kell az szja-t megfizetnie. Kisvállalati adó (KIVA): • A KIVA adótétele 11%-ról 10%-ra csökken.


Áfa szabályok:
• A jelenlegi szabályok szerint 2022. július 1-jétől megszűnt volna a gabonafélék és a fémtermékek esetében alkalmazott fordított adózás. Az erre vonatkozó kormányrendelet alapján 2022-ben fennmarad a régi rendelkezés és megszűnéséről újabb rendelet intézkedik.
• Az áfa-törvényben rögzítésre kerül, hogy az adóalanyok által a számlákra vonatkozó adatszolgáltatást az adóhatóság az adózók ellenőrzésére és ellenőrzésre történő kiválasztásához használhatja.

KATA:
• A főállású kisadózók tb- és egészségbiztosítási alapja 108 ezer forintra emelkedik. A 75 ezer forintot fizető kisadózó esetén ez az összeg 179 ezer forintot fog jelent.

Helyi adók:
• Az 1%-os helyi iparűzési adó 2022. évre is fennmarad.

Társadalombiztosítás:
• Az átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja a jövedelmének az adómentes részét meghaladó összegével egyezik meg, azzal, hogy ha nincs adóköteles jövedelme, akkor is havonta legalább a minimálbér utáni járulékot meg kell fizetnie.
• Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 8.400,- Ft-ban kerül meghatározásra.

Szociális hozzájárulási adó:
• 2022. január 1-jétől a szocho mértéke 13%-ra csökken, az eddigi 15,5% helyett.
• Ezzel együtt megszűnik a szakképzési hozzájárulás, mely újabb 1,5% megtakarítást jelent.
• Új adókedvezményként jelenik meg a szakképzési vagy hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottak utáni kedvezmény.
• Külföldi kiküldetés esetén az alapbér a járulékalap, de legalább 433.700,- Ft.

 

 

 

Hírek

Kamari hozzájárulás új bankszámlára
A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára.

Háborús konfliktus hatása az éves beszámolóra
Fel kell hívni minden vállalkozás vezetőjének a figyelmét, hogy ugyan a konfliktus gazdasági hatásai ez idő szerint pontosan még nem mérhetők fel, de kedvezőtlen jelei már érzékelhetőek és a recessziós hatások akár hosszabb ideig is elhúzódhatnak, melynek akár hatásuk lehet a 2021. éves éves beszámolóra is. A bizonytalanság a beszámolók összeállítóit körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves beszámolónak az adott vállalkozás valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot

Különdíjak bevezetése
Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy könyvelőirodánk egyes szerződésben nem szereplő szolgáltatások esetében külön díjakat fog bevezetni. A különdíjakat honlapunkon tesszük közzé.

KATÁSOK Nyugdíja
Az 50 ezer forintot fizető főállású kisadózó esetében már eddig is bekövetkezett az a kedvezőtlen eset, hogy a kisadózó személy egy év alatt nem tett szert teljes év szolgálati időre.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között