A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Számla javítása, helyesbítése

2017-09-15

Az áfa törvény és a NAV tájékoztatója alapján a számla helyesbítése esetén a következő szabályokat kell betartani:


- Hibás a számla, ha az áfa-törvény szerinti kötelező adatokat nem, vagy nem megfelelő módon tartalmazza, illetve ha az adóalap és az adó összege helytelenül került megállapításra.
- A számla módosításának formájára, technikájára nincs kötelező jogszabályi előírás.
- A számla módosításának fizikai formája ugyanúgy lehet kézi vagy gépi számla. A NAV álláspontja szerint kézi számla módosítása lehetséges gépi számlával és a fordítottja is elfogadott.
- A kézi számla javítása a számla adót és adóalapot érintő adatain kívül a rontott adat áthúzásával (eredeti olvashatósága mellett) és a helyes adat alá-, fölé-, mellé írásával, a javítást végző aláírásával, a javítás időpontjának feltüntetésével történhet. Az összes példányt vissza kell helyezni a tömbbe és egyszerre kell javítani.
- A gépi számla adatai kézi számlánál leírt módon kézzel, áthúzással nem javíthatók.
- Minden számla esetében igaz, hogy a módosítás történhet az eredeti számla érvénytelenítésével (sztornó számla) és új számla kibocsátásával, illetve helyesbítő számla (a törvény fogalmazása szerint, számlával egy tekintet alá eső okirat) kibocsátásával.
- A számlával egy tekintet alá eső okirat nevének alkalmazása nem kötelező, de adattartalma (sorszám, hivatkozás, módosítás természete, számszerű hatása) igen.
- Amennyiben az adóalap és az adó változik, akkor még komolyabban kell kezelni a módosítást. A helyesbített számla számlabefogadó részéről történő befogadását is igazolni kell, mivel az adólevonási jog több esetben ehhez a feltételhez is kötődik.
- Amennyiben a számlabefogadó észleli, hogy a számla hibás, akkor visszaküldheti a számlát vagy kérheti annak javítását. Az első esetben a helyesen kiállított számla lesz a bizonylat, míg a második esetben az eredeti és a módosító bizonylat(ok) együtt teljesíti(k) az ügylet valós tartalmát és ez alapján kerülhet áfa levonásra.
- Ha a számla módosítására áfa-bevallást követő időszakban kerül sor, akkor az eredeti bizonylat nem küldhető vissza, az eredeti és a módosítást igazoló bizonylat együttesen szolgálja az áfa levonás helyességét.

Hírek

Bértámogatás meghosszabbítása
A vészhelyzet meghosszabbításával együtt a bértámogatás időszaka automatikusan meghosszabbodik február hónapra. A bértámogatások kifizetése meggyorsul és így a támogatás nem az érintett hónapot követően kerül kifizetésre, hanem az aktuális hónap legelején, amely támogatási előlegként kerül elszámolásra

Miimálbér és garantált bériminimum 2021.02.01-től
Hosszú egyeztetési folyamat után megjelent a 20/2021. Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról. Ki kell emelni, hogy a rendelet 2021. február 1-jétől lép életbe, az új bérösszegeket ekkortól kötelező alkalmazni. Minimálbér 167.400,- Ft, garantált bérminimum 219.000,- Ft. E módosítások hatására a minimálbért kereső személy havi nettó bére 4.256 Ft-tal emelkedik és a munkáltató havonta 992 Ft-tal több szochot, vagy 704 Ft-tal több kivát kell hogy fizessen. A garantált minimálbér esetén havi nettó bér 5.586 Ft-tal nő, a munkáltató havonta 1.302 Ft-tal több szochot, vagy 924 Ft-tal több kivát fizet.

Helyi iparűzési adó 1% 2021-re
Megjelent a helyi adó törvényt 2021-re vonatkozó módosítása, mely szerint a helyi iparűzési adó mértéke nem lehet több mint 1%. Az 1%-os adó igénybevétele nem automatizmus, az ilyen irányú igényt külön nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni. A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat által meghatározott adómérték és az 1%-os adómérték különbözetével kiszámolt adómegtakarítás átmeneti támogatásnak minősül.

KATÁs vállalkozás nyilatkozattételi kötelezettsége
Amennyiben a KATÁ-s vállalkozás szerződéses kapcsolatba lép bármely kifizetővel, akkor a szerződésben egyértelműen utalni kell a KATA alkalmazásáról. A 2021. január 1. előtt kötött, de még érvényes szerződések esetén 2021. január 15-ig tájékoztatni kell a megbízót a KATA alkalmazásáról. A későbbiekben a KATA adózásból való kilépést is közölni kell a partnerrel.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között