A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Behajtási költségátalány 2016. évi IX. Tv alapján

2016-03-31

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, mely a behajtási költségátalány szabályait önállóan szabályozza, azaz kiveszi a Ptk. köréből és lényegében az uniós irányelvet teszi hatályossá. Az átalányra jogosult szervezet igényt tarthat a behajtási költségátalányra, de maga dönt arról, hogy él ezzel a jogával, vagy nem.


A törvény furcsa mód azt írja elő, hogy a kötelezett önként kell, hogy megfizesse a késedelmesség miatti átalányt, de ha ez nem történik meg, akkor a jogosult felszólítást küldhet a kötelezettnek. A jogosult a követelését a késedelembe esést követő egy éven belül érvényesítheti. A felszólítást követően a kötelezett nem köteles megfizetni a költségátalányt, ha késedelmét kimenti. A fentiekből következik, hogy a jogosult a költségátalányt egy éven belül és csak írásos felszólítással követelheti, de a kötelezett kimentheti késedelmét. Ha kimentés nem jogos, akkor ki kell fizetnie a 40 eurónyi összeget.

Hírek

Kifizetők által fizetett biztosítások adóterhe 2019-től
2019-től nem minősül egyes meghatározott juttatásnak a kifizető által magányszemély javára kötött biztosítás összege, hanem úgy kell tekinteni, mintha a biztosított jövedelmet szerezne.

Béren kívüli juttatások jelentős szűkülése 2019-től
A 2019-től a megszűnt juttatások esetén azok nyújtása munkaviszonyból, személyes közreműködésből származó jövedelemnek minősülnek és a juttatás összegét a bérhez, jövedelemhez hozzá kell adni és ezzel együtt kell személyi jövedelemadót, egyéni járulékokat és szociális hozzájárulási adót fizetni.

Nyugdíjas személy fogalalkoztatása 2019-től
2019-től a saját jogú nyugdíjas (korhatárt elérő és a „40” éves nők) munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nem kell vonni a magánszemély jövedelméből a 10%-os nyugdíj- és a 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot, csak a 15%-os személyi jövedelemadót. A munkáltatónak nem kell megfizetni erre a jövedelemre a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást.

Osztalék adózása 2019
Jövő évtől a magánszemélynek a szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetnie, amíg a tárgyévi jövedelme (éves számfejtett jövedelme és az osztalék együttesen) el nem éri a havi minimálbér, az egyéni és a társas vállalkozónál a garantált bérminimum összegének 24-szeresét, amit az adófizetés felső határának nevezünk. Tehát egy viszonylagos magas havi jövedelem esetén az osztalék típusú jövedelem csak egy részére vagy egyáltalán nem kell fizetni adót.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefon: 72/310-842, 333-281
  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között