A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Behajtási költségátalány 2016. évi IX. Tv alapján

2016-03-31

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, mely a behajtási költségátalány szabályait önállóan szabályozza, azaz kiveszi a Ptk. köréből és lényegében az uniós irányelvet teszi hatályossá. Az átalányra jogosult szervezet igényt tarthat a behajtási költségátalányra, de maga dönt arról, hogy él ezzel a jogával, vagy nem.


A törvény furcsa mód azt írja elő, hogy a kötelezett önként kell, hogy megfizesse a késedelmesség miatti átalányt, de ha ez nem történik meg, akkor a jogosult felszólítást küldhet a kötelezettnek. A jogosult a követelését a késedelembe esést követő egy éven belül érvényesítheti. A felszólítást követően a kötelezett nem köteles megfizetni a költségátalányt, ha késedelmét kimenti. A fentiekből következik, hogy a jogosult a költségátalányt egy éven belül és csak írásos felszólítással követelheti, de a kötelezett kimentheti késedelmét. Ha kimentés nem jogos, akkor ki kell fizetnie a 40 eurónyi összeget.

Hírek

Áfa kiutalás megbízható adózónak
Ha a vállalkozás megbízható adózónak minősül, akkor 30 napon belül utalják ki az áfát. Azt a feltételt, hogy a áfa-tartalmú számláit nem fizette ki, nem kell figyelembe vennie. (2017-ben még 45 napos kiutalási határidő volt érvényben.)

Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (együtt: kedvezményes szolgáltatások) áfa-kulcsa 5%-ra csökkent. Ennek ellentételezésére született a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mely az előbb említett kedvezményes szolgáltatások árbevételének 4%-át teszi ki.

Számlázó programok felülvizsgálata
Győződjenek meg arról, hogy a jelenleg használt számlázó program eleget tud-e tenni az adótörvények idei módosítása miatt előírt 100 ezer Ft áfa-tartalmat elérő számlák elektronikus adatszolgáltatásának. (Minden olyan számlára vonatkozik ez az adatszolgáltatás, aminek a nettó összege eléri a 370 ezer Ft-ot és 27% áfa kerül felszámításra.) E mellett vizsgálják meg az on-line számlázásra való áttérést, mely biztonságosabb, naprakészebb megoldást jelent.

Szja-bevallás 2018-ban
A munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását. A munkáltatóknak, kifizetőknek 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az M30-as számú jövedelemigazolást és ezzel együtt az éves járulékigazolást. Magánszemély két módon tehet eleget adóbevallási kötelezettségének: • Bevallási tervezettel. • Önadózás keretében, a 17SZJA bevallási nyomtatvány kitöltésével.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefon: 72/310-842, 333-281
  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között