A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Távolról nyújtott szolgáltatások áfa-bevallása

2015-04-02

2015. január 1-jétől a nem adóalany részére nyújtott elektronikus, távközlési, műsorszolgáltatási - együttesen távolról nyújtott - szolgáltatások esetén az igénybevevő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti államban kellene megfizetni az áfát. Ha magyar vállalkozás távolról nyújt ilyen típusú szolgáltatást, akkor azt az adómértéket kell alkalmaznia, mely tagállamban az igénybevevő letelepedett. Ennek következménye, hogy ahová a magyar adóalany teljesít szolgáltatást, azon tagállamokba regisztráltatni kellene magát és adóbevallásra lenne kötelezett.


Az EU-n belül egységes bevallási rendszer került kialakításra, melynek a neve: mini egyablakos rendszer, azaz MOSS.
A MOSS lényege, hogy a szolgáltató a székhelye szerinti országban nyújtja be az igénybevevő tagállami áfa-bevallását és székhelye szerinti ország adóhatóságának fizeti be az adót, és ebben az esetben az igénybevevő szerinti tagállam adóhatóságához nem kell bejelentkeznie.

Hírek

Áfa kiutalás megbízható adózónak
Ha a vállalkozás megbízható adózónak minősül, akkor 30 napon belül utalják ki az áfát. Azt a feltételt, hogy a áfa-tartalmú számláit nem fizette ki, nem kell figyelembe vennie. (2017-ben még 45 napos kiutalási határidő volt érvényben.)

Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (együtt: kedvezményes szolgáltatások) áfa-kulcsa 5%-ra csökkent. Ennek ellentételezésére született a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mely az előbb említett kedvezményes szolgáltatások árbevételének 4%-át teszi ki.

Számlázó programok felülvizsgálata
Győződjenek meg arról, hogy a jelenleg használt számlázó program eleget tud-e tenni az adótörvények idei módosítása miatt előírt 100 ezer Ft áfa-tartalmat elérő számlák elektronikus adatszolgáltatásának. (Minden olyan számlára vonatkozik ez az adatszolgáltatás, aminek a nettó összege eléri a 370 ezer Ft-ot és 27% áfa kerül felszámításra.) E mellett vizsgálják meg az on-line számlázásra való áttérést, mely biztonságosabb, naprakészebb megoldást jelent.

Szja-bevallás 2018-ban
A munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását. A munkáltatóknak, kifizetőknek 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az M30-as számú jövedelemigazolást és ezzel együtt az éves járulékigazolást. Magánszemély két módon tehet eleget adóbevallási kötelezettségének: • Bevallási tervezettel. • Önadózás keretében, a 17SZJA bevallási nyomtatvány kitöltésével.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefon: 72/310-842, 333-281
  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között