A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Reklámadó a kisvállalkozásoknál

2014-09-01

A reklámszolgáltató esetében akkor merül fel adókötelezettség, ha reklámtevékenység éves bevétele meghaladja az 500 millió forintot. A reklám megrendelője akkor válik adóalannyá, ha havi szinten 2,5 millió forint felett vesz igénybe olyan reklámszolgáltatást, amelyre a szolgáltató nem fizetett reklámadót.


Ahhoz, hogy az adó fizetése ne sújtsa mindkét felet, a reklámmal kapcsolatos dokumentumokon (szerződéseken, számlákon) fel kell tüntetni a következő szövegek egyikét:
- „Adóbevallásra, adófizetésre a reklámszolgáltató kötelezett, adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz.” (Ekkor a reklámszolgáltató adózik.)
- „A szolgáltató a reklám közzététele után adófizetésre nem kötelezett.” (Ekkor esetleg a reklám megrendelőjénél vetődhet fel adózás, ha adott hónapban meghaladja a határértéket.)
Tehát a gyakorlatban arra kell figyelnünk, hogy a fenti nyilatkozat egyike a reklámszámlákon szerepeljen. Addig ne kerüljön befogadásra reklámszámla, amíg a szolgáltató eleget nem tesz jogszabályi kötelezettségének!
 

Hírek

Bértámogatás meghosszabbítása
A vészhelyzet meghosszabbításával együtt a bértámogatás időszaka automatikusan meghosszabbodik február hónapra. A bértámogatások kifizetése meggyorsul és így a támogatás nem az érintett hónapot követően kerül kifizetésre, hanem az aktuális hónap legelején, amely támogatási előlegként kerül elszámolásra

Miimálbér és garantált bériminimum 2021.02.01-től
Hosszú egyeztetési folyamat után megjelent a 20/2021. Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról. Ki kell emelni, hogy a rendelet 2021. február 1-jétől lép életbe, az új bérösszegeket ekkortól kötelező alkalmazni. Minimálbér 167.400,- Ft, garantált bérminimum 219.000,- Ft. E módosítások hatására a minimálbért kereső személy havi nettó bére 4.256 Ft-tal emelkedik és a munkáltató havonta 992 Ft-tal több szochot, vagy 704 Ft-tal több kivát kell hogy fizessen. A garantált minimálbér esetén havi nettó bér 5.586 Ft-tal nő, a munkáltató havonta 1.302 Ft-tal több szochot, vagy 924 Ft-tal több kivát fizet.

Helyi iparűzési adó 1% 2021-re
Megjelent a helyi adó törvényt 2021-re vonatkozó módosítása, mely szerint a helyi iparűzési adó mértéke nem lehet több mint 1%. Az 1%-os adó igénybevétele nem automatizmus, az ilyen irányú igényt külön nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni. A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat által meghatározott adómérték és az 1%-os adómérték különbözetével kiszámolt adómegtakarítás átmeneti támogatásnak minősül.

KATÁs vállalkozás nyilatkozattételi kötelezettsége
Amennyiben a KATÁ-s vállalkozás szerződéses kapcsolatba lép bármely kifizetővel, akkor a szerződésben egyértelműen utalni kell a KATA alkalmazásáról. A 2021. január 1. előtt kötött, de még érvényes szerződések esetén 2021. január 15-ig tájékoztatni kell a megbízót a KATA alkalmazásáról. A későbbiekben a KATA adózásból való kilépést is közölni kell a partnerrel.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között