A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Polgári Törvénykönyv fizetési határidő és késedelmi kamat szabályai

2013-07-05

Törvénymódosítás készült a Polgári Törvénykönyv fizetési határidőre és késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseire, melyek 2013. július 1-jétől léptek életbe.


- Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének határidejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult számlájának vagy fizetési felszólításának kézhezvételétől, illetve egyes esetekben a teljesítésétől számított 30 napon belül meg kell fizetni.
- A gazdálkodó szervezetek közötti szerződésben a 60 napnál hosszabb fizetési határidő kifejezetten nem tiltott, de 60 nap feletti határidő sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményeit. A 60 napon túli határidőt kikötő szerződés bírósági úton megtámadható.
- A késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. (Eddig a késedelmet megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat volt az irányadó.)
- A gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéseinél felszámítható késedelmi kamat a jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, az eddigi héttel szemben. A késedelmi kamatot kizáró szerződési feltétel semmis, kivéve ha a kötelezett késedelme miatt kötbér fizetésére köteles.
- Új rendelkezés, hogy ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 eurónak megfelelő forint ellenértéket, mint költségátalányt megfizetni. Az átalány megfizetése nem mentesít a késedelmi kamat alól, de az esetleges kártérítésbe beszámít. Ettől eltérő kikötés semmis.
 

Hírek

Áfa kiutalás megbízható adózónak
Ha a vállalkozás megbízható adózónak minősül, akkor 30 napon belül utalják ki az áfát. Azt a feltételt, hogy a áfa-tartalmú számláit nem fizette ki, nem kell figyelembe vennie. (2017-ben még 45 napos kiutalási határidő volt érvényben.)

Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (együtt: kedvezményes szolgáltatások) áfa-kulcsa 5%-ra csökkent. Ennek ellentételezésére született a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mely az előbb említett kedvezményes szolgáltatások árbevételének 4%-át teszi ki.

Számlázó programok felülvizsgálata
Győződjenek meg arról, hogy a jelenleg használt számlázó program eleget tud-e tenni az adótörvények idei módosítása miatt előírt 100 ezer Ft áfa-tartalmat elérő számlák elektronikus adatszolgáltatásának. (Minden olyan számlára vonatkozik ez az adatszolgáltatás, aminek a nettó összege eléri a 370 ezer Ft-ot és 27% áfa kerül felszámításra.) E mellett vizsgálják meg az on-line számlázásra való áttérést, mely biztonságosabb, naprakészebb megoldást jelent.

Szja-bevallás 2018-ban
A munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását. A munkáltatóknak, kifizetőknek 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az M30-as számú jövedelemigazolást és ezzel együtt az éves járulékigazolást. Magánszemély két módon tehet eleget adóbevallási kötelezettségének: • Bevallási tervezettel. • Önadózás keretében, a 17SZJA bevallási nyomtatvány kitöltésével.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefon: 72/310-842, 333-281
  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között