A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Pénzforgalmi áfa bejelentkezés év végéig

2012-12-06

A 2013-as évtől lehetőség lesz pénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolás alkalmazására. Ennek a lényege, hogy abban az adóidőszakban kell a felszámított áfát megfizetni és a levonható áfát érvényesíteni, amikor azok ellenértékei pénzügyileg realizálódnak.


Pénzforgalmi elszámolást választhat, azaz adóalany amely belföldön telepedett le és az ide vonatkozó törvény szerint a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül. Ezen kívül az a vállalkozás választhatja, amelynek termékértékesítéséből, szolgáltatásnyújtásából származó bevétele sem a tárgyévet megelőző naptári évben, sem a tárgyévben várhatóan nem haladja meg a 125 millió Ft-ot. A választás naptári év végéig érvényes.

Az adóalany ilyen választását követően köteles a számláján feltüntetni a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést. Azon számlájára, melyen az előbbi szöveg nincs feltüntetve, nem alkalmazhatók a pénzügyi áfa-elszámolás szabályai.

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazótól számlát befogadó általános feltételek szerinti adózó adólevonási jogát akkor gyakorolhatja, amikor az ellenérték megfizetésre kerül!

Hírek

Bértámogatás meghosszabbítása
A vészhelyzet meghosszabbításával együtt a bértámogatás időszaka automatikusan meghosszabbodik február hónapra. A bértámogatások kifizetése meggyorsul és így a támogatás nem az érintett hónapot követően kerül kifizetésre, hanem az aktuális hónap legelején, amely támogatási előlegként kerül elszámolásra

Miimálbér és garantált bériminimum 2021.02.01-től
Hosszú egyeztetési folyamat után megjelent a 20/2021. Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról. Ki kell emelni, hogy a rendelet 2021. február 1-jétől lép életbe, az új bérösszegeket ekkortól kötelező alkalmazni. Minimálbér 167.400,- Ft, garantált bérminimum 219.000,- Ft. E módosítások hatására a minimálbért kereső személy havi nettó bére 4.256 Ft-tal emelkedik és a munkáltató havonta 992 Ft-tal több szochot, vagy 704 Ft-tal több kivát kell hogy fizessen. A garantált minimálbér esetén havi nettó bér 5.586 Ft-tal nő, a munkáltató havonta 1.302 Ft-tal több szochot, vagy 924 Ft-tal több kivát fizet.

Helyi iparűzési adó 1% 2021-re
Megjelent a helyi adó törvényt 2021-re vonatkozó módosítása, mely szerint a helyi iparűzési adó mértéke nem lehet több mint 1%. Az 1%-os adó igénybevétele nem automatizmus, az ilyen irányú igényt külön nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni. A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat által meghatározott adómérték és az 1%-os adómérték különbözetével kiszámolt adómegtakarítás átmeneti támogatásnak minősül.

KATÁs vállalkozás nyilatkozattételi kötelezettsége
Amennyiben a KATÁ-s vállalkozás szerződéses kapcsolatba lép bármely kifizetővel, akkor a szerződésben egyértelműen utalni kell a KATA alkalmazásáról. A 2021. január 1. előtt kötött, de még érvényes szerződések esetén 2021. január 15-ig tájékoztatni kell a megbízót a KATA alkalmazásáról. A későbbiekben a KATA adózásból való kilépést is közölni kell a partnerrel.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között