A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

Pénzforgalmi áfa bejelentkezés év végéig

2012-12-06

A 2013-as évtől lehetőség lesz pénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolás alkalmazására. Ennek a lényege, hogy abban az adóidőszakban kell a felszámított áfát megfizetni és a levonható áfát érvényesíteni, amikor azok ellenértékei pénzügyileg realizálódnak.


Pénzforgalmi elszámolást választhat, azaz adóalany amely belföldön telepedett le és az ide vonatkozó törvény szerint a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül. Ezen kívül az a vállalkozás választhatja, amelynek termékértékesítéséből, szolgáltatásnyújtásából származó bevétele sem a tárgyévet megelőző naptári évben, sem a tárgyévben várhatóan nem haladja meg a 125 millió Ft-ot. A választás naptári év végéig érvényes.

Az adóalany ilyen választását követően köteles a számláján feltüntetni a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést. Azon számlájára, melyen az előbbi szöveg nincs feltüntetve, nem alkalmazhatók a pénzügyi áfa-elszámolás szabályai.

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazótól számlát befogadó általános feltételek szerinti adózó adólevonási jogát akkor gyakorolhatja, amikor az ellenérték megfizetésre kerül!

Hírek

Áfa kiutalás megbízható adózónak
Ha a vállalkozás megbízható adózónak minősül, akkor 30 napon belül utalják ki az áfát. Azt a feltételt, hogy a áfa-tartalmú számláit nem fizette ki, nem kell figyelembe vennie. (2017-ben még 45 napos kiutalási határidő volt érvényben.)

Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (együtt: kedvezményes szolgáltatások) áfa-kulcsa 5%-ra csökkent. Ennek ellentételezésére született a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mely az előbb említett kedvezményes szolgáltatások árbevételének 4%-át teszi ki.

Számlázó programok felülvizsgálata
Győződjenek meg arról, hogy a jelenleg használt számlázó program eleget tud-e tenni az adótörvények idei módosítása miatt előírt 100 ezer Ft áfa-tartalmat elérő számlák elektronikus adatszolgáltatásának. (Minden olyan számlára vonatkozik ez az adatszolgáltatás, aminek a nettó összege eléri a 370 ezer Ft-ot és 27% áfa kerül felszámításra.) E mellett vizsgálják meg az on-line számlázásra való áttérést, mely biztonságosabb, naprakészebb megoldást jelent.

Szja-bevallás 2018-ban
A munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását. A munkáltatóknak, kifizetőknek 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az M30-as számú jövedelemigazolást és ezzel együtt az éves járulékigazolást. Magánszemély két módon tehet eleget adóbevallási kötelezettségének: • Bevallási tervezettel. • Önadózás keretében, a 17SZJA bevallási nyomtatvány kitöltésével.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefon: 72/310-842, 333-281
  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között