A partnereink sikere, a mi sikerünk!

Hírek

KATA szabályai

2012-12-08

Adó alanya lehet az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt., kkt. Ezt az adózást a bejelentkezést követő hónap első napjától lehet választani. Aki jövő január 1-jétől alkalmazni kívánja ezt az adózást, annak 2012. december 31-ig kell bejelentkeznie, de év közben is választható.


A bejelentésnek tartalmaznia kell legalább egy olyan személy adatait, aki személyes közreműködéssel vesz részt az adott vállalkozás működésében. Ez a személy a kisadózó. A személyes közreműködésre kötelezett tagot/tagokat kötelező bejelenteni.

A tételes adó mértéke főállású kisadózó esetén havi 50.000 Ft, míg a főállásúnak nem minősülő kisadózó esetén havi 25.000 Ft, amit a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell befizetni. Törthónap esetén is az egész havi összeget kell megfizetni. Amennyiben a vállalkozás bevétele eléri a 6 millió forintot, akkor ezt be kell jelenteni az adóhatóságnak és a 6 millió feletti rész után - a tételes adó mellett - 40%-os adót kell fizetni Év közben be- és kijelentkezőknek a 6 millió határA vállalkozás és a kisadózó személyek után (akikre a tételes adózás bejelentésre került), a tételes adó a következő adókat és ezek bevallását, megfizetését váltja ki:
- az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója,
- a vállalkozás által fizetendő társasági adó,
- a magánszemély személyi jövedelemadója, az egyéni járulékai, a személyhez kötött egészségügyi hozzájárulás,
- a vállalkozás által fizetendő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás.
A vállalkozásban alkalmazott személyek esetén az eddigi megszokott adózás, ennek adminisztrációja változatlan formában megmarad.
értéket arányosan kell figyelembe venniük, úgyhogy minden hónap 500 ezer Ft bevételhatárt jelent.

 

Hírek

Bértámogatás meghosszabbítása
A vészhelyzet meghosszabbításával együtt a bértámogatás időszaka automatikusan meghosszabbodik február hónapra. A bértámogatások kifizetése meggyorsul és így a támogatás nem az érintett hónapot követően kerül kifizetésre, hanem az aktuális hónap legelején, amely támogatási előlegként kerül elszámolásra

Miimálbér és garantált bériminimum 2021.02.01-től
Hosszú egyeztetési folyamat után megjelent a 20/2021. Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról. Ki kell emelni, hogy a rendelet 2021. február 1-jétől lép életbe, az új bérösszegeket ekkortól kötelező alkalmazni. Minimálbér 167.400,- Ft, garantált bérminimum 219.000,- Ft. E módosítások hatására a minimálbért kereső személy havi nettó bére 4.256 Ft-tal emelkedik és a munkáltató havonta 992 Ft-tal több szochot, vagy 704 Ft-tal több kivát kell hogy fizessen. A garantált minimálbér esetén havi nettó bér 5.586 Ft-tal nő, a munkáltató havonta 1.302 Ft-tal több szochot, vagy 924 Ft-tal több kivát fizet.

Helyi iparűzési adó 1% 2021-re
Megjelent a helyi adó törvényt 2021-re vonatkozó módosítása, mely szerint a helyi iparűzési adó mértéke nem lehet több mint 1%. Az 1%-os adó igénybevétele nem automatizmus, az ilyen irányú igényt külön nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni. A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat által meghatározott adómérték és az 1%-os adómérték különbözetével kiszámolt adómegtakarítás átmeneti támogatásnak minősül.

KATÁs vállalkozás nyilatkozattételi kötelezettsége
Amennyiben a KATÁ-s vállalkozás szerződéses kapcsolatba lép bármely kifizetővel, akkor a szerződésben egyértelműen utalni kell a KATA alkalmazásáról. A 2021. január 1. előtt kötött, de még érvényes szerződések esetén 2021. január 15-ig tájékoztatni kell a megbízót a KATA alkalmazásáról. A későbbiekben a KATA adózásból való kilépést is közölni kell a partnerrel.

Ajánlatkérés

Válaszoljon a kérdésekre, hogy el tudjuk Önnek küldeni ajánlatunkat.


 Ajánlatkérés 

Elérhetőség

Pécs, Petőfi Sándor u. 29/1.


Központi elérhetőségek

  • Telefax: 72/313-993
  • e-mail: larix@larixaudit.hu


Ügyfélfogadás:

  • Hétfő és szerda: 12-16 óra között
  • Többi munkanap: 8-12 óra között